Eurooppalainen kulttuuri ja yhtenäisyys kriisissä? - Huippuyksikön konferenssi

Kriisistä on tullut eurooppalaisen keskustelun avainkäsitteitä: puhumme paitsi demokratian, myös esimerkiksi euron, ilmaston ja järjen kriisistä. Mitä jatkuva kriisitietoisuus merkitsee? Tähän kysymykseen pureudutaan uuden Eurooppa-tutkimuksen huippuyksikön konferenssissa tämän viikon torstaina ja perjantaina.

Kriisitietoisuus on hallinnut eurooppalaista politiikkaa viimeisen 10 vuoden ajan. Eurokriisi, pakolaiskriisi, itä-Euroopan oikeusvaltiokehitys, brexit – viime vuosien poliittiset ilmiöt ovat nostaneet esiin huolen eurooppalaiseen aatehistoriaan nojaavien ihanteiden säilymisestä. Kriisit ovat muovanneet merkittävällä tavalla ajatuksiamme demokratiasta, tasa-arvosta, ihmisoikeuksista ja oikeusvaltiosta. EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on puhunut jopa Euroopan unionin ”eksistentiaalisesta kriisistä”.

Konferenssissa pureudutaan kriisin ilmentymiin 1900- ja 2000-lukujen eurooppalaisessa kontekstissa: historiallisiin narratiiveihin, poliittisiin instituutioihin, oikeuskulttuuriin ja yhteiskunnallisiin jakolinjoihin.

Konferenssissa pyritään ymmärtämään, millaista Eurooppaa jatkuva kriisitietoisuus luo ja millaisia poliittisia tarkoitusperiä kriisin käsite palvelee?

”Erilaisten narratiivien ja niiden syntyhistorian tutkiminen tarjoaa paremmat työkalut myös tämänhetkisen kriisin ymmärtämiseen, mitä tulee esimerkiksi äärioikeiston ja populismin nousuun, alati syvenevään kahtiajakoon sekä yhteisen arvopohjan murenemiseen”, sanoo huippuyksikön johtaja Kaius Tuori.

Poikkitieteellinen konferenssi kokoaa yhteen merkittävän joukon suomalaisia ja kansainvälisiä yhteiskuntatieteilijöitä ja humanisteja. Sen pääpuhujana toimii australialainen oikeushistorioitsija Marco Duranti.

Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikkö (EuroStorie) järjestää eurooppalaisia kriisejä käsittelevän konferenssin European narratives of crisis 17.-18.5.2018.

European narratives of crisis -konferenssi

Paikka: Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger 1 A

Aika: 17.5  klo 10-17.30 ja 18.5. klo 11.30-16.00

Ohjelma: https://www.helsinki.fi/en/news/society-economy/european-narratives-of-…

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Timo Miettinen, FT, yliopistotutkija

Huippuyksikön alaprojektin vetäjä

p. 050 3004775

EuroStorie on tammikuussa 2018 toimintansa aloittanut Suomen Akatemian rahoittama ja Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva huippuyksikkö, joka tarkastelee kriittisesti paitsi Euroopan unionin tuottamaa tarinaa jaetusta oikeuden, arvojen ja ihanteiden perinnöstä, myös vaihtoehtoisia narratiiveja Euroopasta ja eurooppalaisuudesta.