Centre for Excellence in Law, Identity and the European Narratives condemns all forms of harassment directed against researchers

The Research Council of Finland Centre for Excellence in Law, Identity and the European Narratives (eurostorie.org) condemns strongly all forms of harassment directed against researchers. Recent events have led to an unprecedented rise in incidents where scholars have been subjected to threats and harassment due to their work. It is important to recognize that this harassment is not an exchange of opinions or criticism on scientific grounds, but an attempt to intimidate and silence persons engaging in scholarly work and engaging in public discourse. We will continue to support our researchers. We also support the participation of researchers in public debates as a fundamental tenet of democratic society.

Suomen akatemian Euroopan oikeuden, identiteetin ja historian huippuyksikkö (eurostorie.org) tuomitsee poikkeuksetta tutkijoiden häirinnän kaikissa muodoissaan. Viimeaikaisten tapahtumien seurauksena tutkijat ovat työnsä johdosta joutuneet uhkailujen ja häirinnän kohteeksi ennennäkemättömässä mitassa. Tämä häirintä ei ole mielipiteenvaihtoa tai tieteeseen kuuluvaa kriittistä keskustelua, vaan yritys vaientaa ja pelotella tutkijoita jotka osallistuvat julkiseen keskusteluun tieteellisen työnsä perusteella. Tuemme tutkijoitamme nyt ja jatkossa. Mielestämme tutkijoiden osallistuminen julkiseen keskusteluun on välttämätöntä demokraattisen yhteiskunnan ylläpitämiseksi. 

Finlands Akademi Spetsforskningsenheten i rätt, identitet och de europeiska berättelserna (eurostorie.org) fördömer å det starkaste alla former av trakasserier som riktas mot forskare. Den senaste tidens händelser har resulterat i en aldrig tidigare skådad ökning av incidenter där forskare har utsatts för hot och trakasserier på grund av deras arbete. Det är viktigt att erkänna att dessa trakasserier inte handlar om åsiktsutbyte eller kritik på vetenskapliga grunder, utan om försök att skrämma och tysta ned personer som ägnar sig åt vetenskapligt arbete och deltar i det offentliga samtalet. Vi kommer att fortsätta stöda våra forskare. Vi stöder även forskares deltagande i offentliga debatter som en av det demokratiska samhällets grundprinciper.  

Kaius Tuori, Pamela Slotte, Reetta Toivanen, directors of the CoE, huippuyksikön johtajat, ledarna till spetsforskningsenheten