Ari-Elmeri Hyvösen tutkimushankkeelle myönnetty Emil Aaltosen Säätiön projektiapuraha

Ari-Elmeri Hyvösen tutkimushankkeelle myönnetty Emil Aaltosen Säätiön projektiapuraha

Emil Aaltosen Säätiö on myöntänyt Ari-Elmeri Hyvösen tutkimushankeelle ”Politisoitu yksinäisyys: viha, väkivalta ja yksinäisyyskokemus verkossa” 200 000 euron projektiapurahan. Politisoitu yksinäisyys -hanke on kolmivuotinen alkaen 1.6.2023 ja jatkuen 30.11.2026 saakka. Hankkeessa pyritään ymmärtämään yksinäisyyttä, joka motivoi poliittiseen, vihamieliseen toimintaan.

Politisoitunutta yksinäisyyttä lähestytään hankkeessa monitieteisesti yhdistäen politiikantutkimusta ja yksinäisyystutkimusta. Näin hanke tarjoaa kumpaankin tutkimusalaan uudenlaisen näkökulman: demokratian kriisin ja autoritaarisuuden tutkimukseen yksinäisyyden merkityksiä valottavan ja yksinäisyystutkimukseen poliittisia ulottuvuuksia avaavan perspektiivin. Siten hanke paikkaa media- ja tutkimuskeskustelujen aukkoja erityisesti politisoituneen yksinäisyyden osalta.

Ari-Elmeri Hyvösen johtama hanke tutkii aggressiivista kokemusmaailmaa ja sitä, miten yksinäisyys kytkeytyy poliittiseen vihamielisyyteen. Hanke esittää kysymyksiä kuten: ”Millaisessa yhteisöllisessä ympäristössä yksinäisyys alkaa kytkeytyä rasismiin, naisvihaan tai väkivallan ihannointiin? Vahvistaako yksinäisyyden kokemus sellaisia ajattelutapoja, jotka ovat erityisen yhteensopivia esimerkiksi salaliittoteorioiden ja ääri-ideologioiden kanssa?” Tutkimuksen ohella hanke pyrkii herättämään yhteiskunnallista keskustelua radikalisoitumisen ehkäisemiseksi.

 

Emil Aaltonen Foundation project grant awarded to a research project of EuroStorie’s Ari-Elmeri Hyvönen

The Emil Aaltonen Foundation has awarded a project grant of 200,000 euros to Ari-Elmeri Hyvönen, a researcher at EuroStorie, for his research project ”Politicized Loneliness: Hatred, Violence, and Experiences of Loneliness Online”. Politicized Loneliness is a three-year project that will begin on June 1, 2023 and end on November 30, 2026. The project aims to understand loneliness, which motivates political, hostile activities.

The project takes a multidisciplinary approach to politicized loneliness, combining political science and loneliness research. Consequently, the project offers a new perspective to both research fields. It sheds light on the significance of loneliness in understanding the crisis of democracy and authoritarianism. Additionally, it opens up political dimensions for the study of loneliness. Thus, the project fills gaps in media and research discussions, particularly with regard to politicized loneliness.

The project, led by Ari-Elmeri Hyvönen, investigates the world of aggressive experience and the correlation between loneliness and political hostility. The project poses questions such as: “In what type of communal environment does loneliness become associated with racism, misogyny, or the glorification of violence? Does the experience of loneliness strengthen ways of thinking that are particularly compatible with, for example, conspiracy theories and extremist ideologies?” Along with the research, the project aims to stimulate social discussion in order to prevent radicalization.

 

Emil Aaltosen Säätiö - Projektiapurahat

Politisoitu yksinäisyys: viha, väkivalta ja yksinäisyyskokemus verkossa