ACASILAS: EuroStorie brings top researchers to high school

ACASILAS is EuroStorie’s pedagogical program that aims to bridge the gap between social science research and high school education.

EuroStorie has launched a pedagogical program in cooperation with Kulosaari Secondary School which aims to bring social science research into high school education. The pedagogical program ACASILAS produces a series of discussions in which the top researchers will discuss current societal issues in front of a high school audience and involving the students. The aim is to serve high school education and produce pedagogical content with high school curriculum in mind.

During the school year 2021–2022 the themes of the discussions are such as: “The rule of law and fundamental rights in European Union”, “Debt and incurring of a debt in European countries” and “Crime and punishment in European history”. The discussions will be attended by the top researchers in each subject from the University of Helsinki.

The aim is to bring the work of social scientist into the context of high school education, familiarizing the students with the principles and themes guiding the academic treatment of contemporary social issues and inviting the students to discuss those topics from their own perspective.

The events can be joined via Zoom live stream. They will also be recorded for later educational use. The events will be in Finnish.

The first event was organized 27th of October at 1:15 pm with the theme “Cornerstones of democracy: human and fundamental rights and the rule of law”. Reetta Toivanen and Juha Raitio, both from the University of Helsinki, were discussing in the auditorium of Kulosaari Secondary School. 

ACASILAS: EuroStorie tuo huippututkijat lukioon

EuroStorie aloittaa yhteistyössä Kulosaaren yhteiskoulun kanssa pedagogisen ohjelman, jolla yhteiskuntatieteellinen yliopistotutkimus pyritään tuomaan keskelle toisen asteen kouluopetusta. ACASILAS – pedagogisen hankkeen puitteissa tuotetaan sarja keskusteluja, jossa maan johtavat asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista, mutta tällä kertaa lukiolaisyleisön edessä, opiskelijoita osallistaen ja keskustelun pyrkimyksenä on palvella lukion opetusta ja tuottaa materiaalia lukion opetussuunnitelmaa silmällä pitäen. Tarkoitus on ylittää nuorten maailman ja yliopiston tieteellisesti hiottujen esitysten välinen kuilu ja tuoda tieteellinen ajattelu toisen asteen koulutuksen kontekstiin, jolloin sitä voidaan tarkastella ja haastaa opiskelijoiden maailmasta käsin.

Lukuvuoden 2021-2022 aikana toteutetaan keskustelut teemoista kuten: ’Perusoikeudet ja oikeusvaltio EU:ssa’, ’Velka ja velkaantuminen Euroopan maissa’ sekä ’Rikos ja rangaistus Euroopan historiassa.’ Keskustelun osapuolina toimivat kunkin aihealueen huippututkijat Helsingin yliopistosta. Tilaisuutta yleisökysymyksineen voi seurata suorana Zoom-yhteyden kautta ja keskustelusta tuotetaan myös tallenne myöhempää opetuskäyttöä varten. 

Sarja lähti liikkeelle 27.10.2021 aiheella Demokratian kulmakivet: Ihmis- ja perusoikeudet sekä oikeusvaltio. Kulosaaren yhteiskoulun auditoriossa keskustelemassa olivat Reetta Toivonen ja Juha Raitio, molemmat Helsingin yliopistosta. Keskustelun moderaattoreina toimivat Ville Erkkilä ja Ville Kohvakka, jotka esittivivät tutkijoille myös lukiolaisten lähettämiä kysymyksiä.

Löydät videotallenteen kyseisestä tapahtumasta seuraavan linkin takaa: