News and events

News and events connected to the Interaction Analysis Lab are posted below.
Osallistu tutkimukseen!

Hei,

Etsimme osallistujia tutkimukseemme, joka käsittelee vuorovaikutuksen taustaprosesseja ja psykofysiologiaa aidoissa keskustelutilanteissa. Kokeessa kaksi toisilleen tuntematonta osallistujaa keskustelevat annetuista aiheista Zoom-videopuhelun välityksellä sekä kertovat toisilleen omista arkielämän kokemuksistaan samalla kun heidän fysiologista aktivaatiotaan mitataan elektrofysiologisten menetelmien avulla. Videovälitteiset keskustelut toteutetaan paikan päällä Meilahden yliopiston kampuksella. Fysiologisista vasteista mitataan ihon sähkönjohtavuutta (EDA) mittaavilla laitteilla. Lisäksi keräämme tietoja persoonallisuutta ja kielitaustaa koskevien kyselymittarien avulla ja pyydämme tutkittavia raportoimaan taustatietoja ja koetilanteen aikaisia tunnetiloja. Keskusteluista kerätään myös videotallenteet, joista analysoidaan lingvististen tekijöiden lisäksi erilaisia vuorovaikutuksen mikroprosesseja kuten eleitä ja ilmeitä.

Tutkimustilat sijaitsevat Meilahdessa (Haartmaninkatu 3 F). Koe kestää maksimissaan 2 tuntia, sisältäen valmistelut. Palkkioksi osallistumisesta maksetaan 30 euron arvoinen palkkio elokuvalippujen (3 kpl) muodossa. Palkkio on veronalaista tuloa, joka raportoidaan tulorekisteriin tutkimusyksikön toimesta (mittaustilanteeseen ei tarvitse tuoda verokorttia). 

Voit osallistua kokeeseen, jos täytät seuraavat ehdot:

 

  1. Äidinkielesi on suomi
  2. Olet vähintään 18-vuotias
  3. Sinulla ei ole diagnosoitu mielenterveydellisiä tai neurologisia sairauksia (esim. masennusta, ahdistuneisuushäiriötä, epilepsiaa)
  4. Et käytä parhaillaan psykofarmaseuttisia valmisteita (esim. SSRI)
  5. Näkösi tai kuulosi ei ole alentunut tai se on korjattu (esim. silmälaseilla) 
  6. Kykenet ymmärtämään englanninkielistä tekstiä ainakin B1-tasolla CEFR-skaalalla (ymmärrät tekstejä, joissa on pääasiassa hyvin tavallista arkipäivän kieltä tai työhön liittyvää kieltä. Ymmärrät tapahtumien, tunteiden ja toiveiden kuvaukset kirjoitettuna) (Kokeessa täytettävät kyselylomakkeet ovat osin englanniksi.)

Jos haluat osallistua tutkimukseen, varaa kaikki sinulle sopivat ajat alla olevan Doodle-linkin kautta.Otamme tämän jälkeen yhteyttä sinuun ja varaamme ajan kokeelle, kun löydämme sinulle parin.

https://doodle.com/meeting/organize/id/bqAwKW7b

Welcome to the EnTiTy project kick-off event

Welcome to the EnTiTy project kick-off event on September 22, 2023 (Ritarikatu 5, Helsinki).

EnTiTy (Understanding Engagement in interaction through language, emotions, personality, and technology) studies interactional engagement, i.e. a person's ability to be present and engaged in a conversation. In a four-year project, EnTiTy aims to answer how language and culture, personality, emotions, and the use of technology shape engagement and its expressions in social interaction. The project is multidisciplinary and combines interactional linguistics, sociological conversation analysis and social neuroscience in truly innovative ways.

At the kick-off event, we will present the project's research program and listen to presentations from different disciplines related to interactional engagement. See the program below.

Register in advance via the following link:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/125187/lomake.html 

Programme:

 

10.00-10.10 Opening words, Ville Harjunen and Christer Kuvaja (SLS)

 

10.10-10.40 Ville Harjunen: EnTiTy Project Introduction

10.40-11.10 Emmi Koskinen: Storyteller’s narcissistic traits modulate physiological emotional reactions to recipient’s disengagement

11.10-11.40 Jan Lindström: Engagerade uttryck i dialog? Värderingar i tredje turer

11.45-13.00 Lunch break

13.00-13.30 Melisa Stevanovic: Pursuing jointness in intercultural teams

13.30-14.00 Patrik Wikman: Hur bearbetar hjärnan tal i naturliga ljudmiljöer?

14.00-14.30 Pentti Henttonen: Personality factors as antecedents to interpersonal psychophysiological synchrony 

14.30-14.50 Coffee Service

14.50-15.20 Markus Söderman: Uppbackningar i finlandssvenska och finska samtal

15.20-15.50 Matias Piispanen: Studying personality in interaction using automatic facial behavioral analysis

15.50-16.00 Closing