Publications

The publications of the Helsinki Health Study project since 2001
Most recent publications
Doctoral dissertations

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2008

2007

Theses

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

 • Lindholm V. Joint association of physical activity and body weight with subsequent physical and mental functioning: a follow-up study. Lääketieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto, toukokuu 2013.

2011

 • Svärd A. Överviktens inverkan på funktionsförmågan bland Helsingfors stads anställda. Avhandling i folkhälsovetenskap. Lääketieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto, 2011.

2010

 • Holopainen E. Liikunnan yhteys pitkiin sairauspoissaoloihin. Kansanterveystieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto, elokuu 2010.
 • Helldán A. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden ruokatottumusten muutokset - Helsinki Health Studyn seurantatutkimus. Ravitsemustieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, toukokuu 2010.
 • Lyytikäinen P. Unen keston ja uniongelmien yhteydet painoon ja painonnousuun - Helsinki Health Studyn seurantatutkimus. Ravitsemustieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, toukokuu 2010.
 • Roos S. Uni ja ruokatottumukset - Helsinki Health Study. Ravitsemustieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, toukokuu 2010.

2009

 • Seiluri T. Ruokatottumusten sosioekonomisten erojen muutokset - Helsinki Health Studyn seurantatutkimus. Ravitsemustieteen pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, syyskuu 2009.
 • Pietiläinen O. Sosioekonomisten terveyserojen muutokset: paneelitutkimus Helsingin kaupungin työntekijöillä. Sosiologian pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, huhtikuu 2009.

2006

 • Kaikkonen R. Selittävätkö työolot sosioekonomisia terveyseroja? Sosiaalipolitiikan pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, marraskuu 2006.  
 • Salonsalmi A. Alkoholin käyttötavat ja sairauspoissaolot Helsingin kaupungin henkilöstössä. Lääketieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto, elokuu 2006.
 • Helkavaara M. Työ, perhe ja vaikeat elämäntapahtumat uupumusasteisen väsymyksen selittäjinä. Psykologian pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, 2006.

2005

 • Piha K. Trends in  socio-economic differences in sickness absence among Finnish municipal employees 1990-1999. Lääketieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto, toukokuu 2005.
 • Tötterman S. Correlates of workplace bullying: a cross-sectional study of adverse childhood experiences, psychosocial work environment and health. Psykologian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, helmikuu 2005.

2004

 • Sipilä P. Helsingin kaupungin työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin ja fyysisen toimintakyvyn alueellinen vaihtelu ja sitä selittävät tekijät. Sosiologian pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, marraskuu 2004.
 • Utriainen I. Lihavuusindikaattorit Helsingin kaupungin työntekijöiden terveystarkastusaineistossa. Lääketieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto, marraskuu 2004.
 • Mäkinen T. Lapsuuden ja aikuisuuden olosuhteiden yhteys toimintakykyyn. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, syyskuu 2004.
 • Wiens J-E. Sydän- ja verisuonitautien biologiset riskitekijät Helsingin kaupungin henkilöstön keskuudessa. Lääketieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto, maaliskuu 2004.

2003

 • Piha K. Individual and employment related factors and sickness absence among the employees of the City of Helsinki. Pro gradu -tutkielma (organisaatiot ja johtaminen). Helsingin kauppakorkeakoulu, toukokuu 2003.
 • Talala K. Työn psykososiaaliset tekijät ja mielenterveys. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, helmikuu 2003.

2001

 • Piha K. Helsingin kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot 1990-luvulla. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, syyskuu 2001.
 • Aittomäki A. Helsingin kaupungin henkilöstön työkyky ja työkyvyn taustatekijät. Lääketieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto, 2001.