Brist på syfte kan göra barn och unga kriminella – forskare efterlyser satsningar på inkluderande aktiviteter
Interview with Prof. Arniika Kuusisto and Doctoral Researcher Christine Namdar in YLE 31.1.2023. In Swedish.