Publications

Our latest publications:

Gearon, L. (ed.) 2019. The Routledge international Handbook of Universities, Security and Intelligence Studies. London: Routledge.

Benjamin, S., Niemi, P-M., Kuusisto, A. & Kallioniemi, A. 2019. Lasten ja nuorten katsomusten tutkimisen eettisiä kysymyksiä. In Rutanen, N. & Vehkalahti, K. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II: Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Helsinki: Finnish Youth Research Society, 135–152. 

Niemi, P-M., Kallioniemi, A., & Ghosh, R. 2019. Religion as a Human Right and a Security Threat—Investigating Young Adults’ Experiences of Religion in Finland. Religions, 10(1), 55; doi: https://doi.org/10.3390/rel10010055

Niemi, P-M., Benjamin, S., Kuusisto, A, & Gearon, L. 2018. How and Why Education Counters Ideological Extremism in Finland. Religions, 9(12), 420; doi:10.3390/rel9120420.