Huippuyksikkö järjestää ensimmäisen avaruusromun markkinapotentiaalia kartoittavan seminaarin

Kestävän avaruustieteen ja tekniikan huippuyksikkö järjestää avaruusromun markkinapotentiaalia kartoittavan kutsuseminaarin Aalto-yliopistossa tammikuussa 2019. Tilaisuuteen kutsutuilla asiantuntijoilla on laajaa avaruusoikeuden, -tieteen, -tekniikan ja talouden osaamista. Seminaari on osa huippuyksikön avaruuden kestävään hyödyntämiseen tähtäävää toimintaa ja sen tavoitteena on alustaa Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella syksyllä 2019 järjestettävässä konferenssissa esitettäviä politiikkatavoitteita.

Avaruuteen lähetetään yhä nopeammalla tahdilla uusia satelliitteja, joista suurimmalla osalla on kaupallinen motiivi. Euroopan komissio on arvioinut, että vuonna 2020 maailmassa on 8 miljardia satelliitti­paikannusta hyödyntävää laitetta liikenteestä ja kuluttajien mobiilisovelluksista aina täsmä­viljelyyn sekä tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen aikasynkronointiin. Avaruus pysyy hyödynnettävänä, mikäli radat pysyvät käyttökelpoisina.

Ellei nyt lähetettäviä satelliitteja aktiivisesti poisteta, täyttyvät kiertoradat romusta. Romu uhkaa tulevaisuuden liiketoimintoja. Romulla ja siihen liittyvillä toiminnoilla on kuitenkin markkinapotentiaalia, sillä yhä useampi yhtiö haluaa tulevaisuudessa suojata oman satelliittinsa radan. Ongelmana on, että romun markkinapotentiaalia ei tunneta, vaikka yleisesti sen arvellaan olevan suuri. Toisaalta romuun liittyvää sitovaa globaalia lainsäädäntöä ei ole. Suomi on investoinut ensimmäisen tämän aihealueen tutkimuksen huippuyksikön maailmassa.

Tulevaisuuden taloudellisten ja tieteellisten avaruustoimintojen turvaamiseksi on tunnistettava avaruusromuun liittyvät avaintekijät ja ongelmat. Avaruusromun markkinapotentiaalin kartoittaminen edellyttää poikkitieteellistä keskustelua eri alueiden asiantuntijoiden kesken. Oikea-aikainen ja -sisältöinen kansainvälinen ja kansallinen päätöksenteko on edellytys markkinoiden syntymiselle.

Avaruuden kestävää hyödyntämistä edistävä huippuyksikkö järjestää ensimmäisen kansainvälisen avaruusromun markkinapotentiaalia kartoittavan seminaarin. Seminaarin tarkoituksena on tukea huippuyksikön järjestämää, Helsingissä syksyllä 2019 pidettävää konferenssia, joka tulee olemaan osa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmaa. Nyt pidettävän seminaarin puhujiksi saapuvat eurooppalaisen avaruuspolitiikan huippunimi, Euroopan avaruuspolitiikan instituutin pääjohtaja Jean-Jacques Tortora, Euroopan avaruusjärjestön ESA:n strategiajohtaja Kai-Uwe Schrogl  sekä ESA:n Clean Space- toimiston johtaja Holger Krag.

Kutsuseminaari on osa kaikille avointa Finnish Satellite Workshop 2019 –tapahtumaa, jonka huippuyksikkö järjestää Aalto-yliopistossa 23.-25. tammikuuta 2019. Tapahtumaan voi ilmoittautua Finnish Satellite Workshop- sivustolla.