Phenomenal Teacher Education

Engaging learning environments combine physical spaces, digital and mobile solutions and modern pedagogical theories as well as theories of motivation and interest.

In this project "Phenomenal Teacher Education - Engaging Learning Environments", we are developing study modules that help future and present teachers to learn not only how to utilize new learning environments, but also how to build these environments themselves. The objective is to follow the Engaging Learning Model (Lonka, 2012) for creating a hybrid learning environment that will make use of the latest technology and research. The first step is to develop a prototype of a course (5 credits), where students learn to steer phenomenon-based projects and foster the transversal competencies introduced in national Finnish curricula in 2016 (21st Century Competencies).

The project is done in cooperation with the Faculty of Education, subject faculties, training and field schools and cooperation universities. The aim of the project is to develop well-functioning cooperation models for the pedagogical studies for teachers.

Uutta Luova Opettajankoulutus

Tulevaisuuden oppimisympäristöissä yhdistyvät fyysiset tilat, digitaaliset ja mobiilit ratkaisut sekä modernit pedagogiset teoriat.

Uutta Luova Opettajankoulutus - Sulautuvat Oppimisympäristöt -hankkeessa (OKM 2017-2019) kehitämme opintokokonaisuuksia, joiden avulla tulevat ja nykyiset opettajat oppivat paitsi hyödyntämään uusia oppimisympäristöjä myös rakentamaan niitä itse. Tavoitteena on luoda oivaltavan oppimisen mallin mukainen hybridi oppimisympäristö, jossa hyödynnetään uusinta teknologiaa ja tutkimusta. Aluksi kehitämme prototyypin kurssista (5 op), jonka aikana opitaan ohjaamaan ilmiölähtöisiä projekteja ja laaja-alaista osaamista.

Uutta Luova Opettajankoulutus - Sulautuvat Oppimisympäristöt -hanke on osa on Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen kehittämishankketta ”Kes­tä­vää tut­ki­mus­pe­rus­tais­ta opet­ta­jan­kou­lu­tus­ta ja uut­ta luo­vaa opet­ta­jien osaa­mis­ta ra­ken­ta­mas­sa”.

Contact Us

University of Helsinki parent project website and blog: Towards Sustainable Research and Pedagogies in Teacher Education

Twitter: #luovaope

Facebook group: Uutta luova opettajankoulutus - Sulautuvat oppimisympäristöt

 

Inquiries:

 

 

Towards Sustainable Research and Pedagogies in Teacher Education

This project is part of the larger development project Towards Sustainable Research and Pedagogies in Teacher education. The aim of this project entity is to develop the competence base of teachers, especially as a part of the Subject Teacher Education and the reform of the Master’s programmes at the University of Helsinki.

Uutta Luova Opettajankoulutus - Sulautuvat Oppimisympäristöt -hanke on osa on Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen kehittämishankketta ”Kes­tä­vää tut­ki­mus­pe­rus­tais­ta opet­ta­jan­kou­lu­tus­ta ja uut­ta luo­vaa opet­ta­jien osaa­mis­ta ra­ken­ta­mas­sa”.

Kurssi

Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöiset projektit on kurssi ja uudenlainen hybridi oppimisympäristö, jonka avulla tulevat ja nykyiset opettajat oppivat laaja-alaisen osaamisen ja ajankohtaisimman oppimistutkimuksen perusteiden lisäksi hyödyntämään uusia oppimisympäristöjä sekä rakentamaan niitä itse. Se on oivaltavan oppimisen mallin (Lonka, 2014) mukainen alusta, joka hyödyntää uusinta teknologiaa ja tutkimusta. Kukin monialainen omatoimiryhmä toimittaa kurssityöskentelynsä lopputuotoksena ilmiöprojektin rungon tai ”ilmiöreseptin”, joita kumuloidaan joukkoistetusti kurssialustalle kertyvään ilmiögalleriaan.

Pääset tutustumaan kurssiin tarkemmin oheisesta linkistä.