People
Members of DyslexiaBaby research group.
Kaija Mikkola

Responsible investigator. Specialist in pediatrics and neonatology.

Kaija Mikkola Researchportal profile

Linda Kailaheimo-Lönnqvist
Sanna Talola
Paavo Leppänen

Olen psykologian professorina Jyväskylän yliopistossa.  Kiinnostuksenani on selvittää lukemisen pulmien riskitekijöitä ja tuottaa tietoa, joka auttaa löytämään keinoja selvitä lukemisen vaikeuksista. Olemmekin yhdessä tutkimusryhmämme kanssa tutkineet lukivaikeuksiin liittyviä eroavuuksia aivotoiminnassa ja lukemisen kannalta tärkeissä kielellisissä taidoissa jo vauvaiästä lähtien.

 

Paavo Leppäsen tiedot Jyväskylän yliopiston sivuilla ⇒

Jarmo Hämäläinen

Olen kognitiivisen neurotieteen professori Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Olen tutkinut kuulojärjestelmän toimintaa vauvoilla ja lapsilla. Kuulojärjestelmässä esiintyvät poikkeamat saattavat olla myös yksi lukemisen vaikeuksien taustalla olevista tekijöistä. Pyrin myös soveltamaan uusimpia aivotutkimusmenetelmiä, kuten aivoaktiivisuuden paikantamista ja rytmisyyttä, vauvojen ja lasten aineistoihin.

Jarmo Hämäläisen tiedot Jyväskylän yliopiston sivuilla ⇒

Juha Kere