HALS Field Seminar 1. Erzya language and culture in the field

HALS organized a linguistic field excursion to the Republic of Mordovia, Russian Federation, on 12–25 August 2013. 16 students, doctoral students and researchers participated in the excursion.

The participants presented their findings in the November seminar. We also had guest scholars of Erzya and Moksha language from Saransk, Tartu and St. Petersburg.

Program

Monday 18 November – Main Building, aud XII (Unioninkatu 34)

9.15 – 9.30

 • Welcome address

9.30 – 10.45

Culture

 • Некоторые элементы праздничной культуры мордовского этноса (по материалам экспедиций 2013 г.) (Muutama mordvalaisen etnosin juhlakulttuurin elementti, v. 2013 tietosanakirjaan nojaten)

  Jelena Lomshina (Saransk)
 • Кабаевское кладбище в контексте современной эрзянской похоронно-ритуальной культуры

  Olga Pussinen

10.45 – 11.00

Coffee break

11.00 – 12.30

Dialects

 • Фонетические и морфологические особенности эрзянских диалектов (Ersän murteiden foneettiset ja morfologiset erikoisuudet)

  Nina Agafonova (Saransk)
 • Диалектологический атлас как результат исследований эрзянских диалектов методами лингвистической географии (Murreatlas ersän murteiden tutkimuksen tuloksena kielitieteellis-maantieteellisillä menetelmillä)

  Ivan Rjabov (Saransk)

12.30 – 14.00

Lunch break

14.00 – 15.00

Morphology

 • The diverse characteristics of the grown up twins: Functions of Erzya and Finnish Translatives (< *-kse)

  Rigina Turunen
 • Ersämordvan ńek/nek-suffiksin merkityksistä

  Merja Salo: Ersämordvan ńek/nek-suffiksin merkityksistä

15.00 – 15.15

Coffee break

15.15 – 17.00

Field trips and methods

 • Диалектологические экспедиции кафедры мокшанского языка МГУ им. Н.П. Огарева (Mordovian valtionyliopiston mokšan kielen laitoksen murreretket)

  Nadežda Kabaeva (Saransk)
 • Moksha non-verbal predication

  Maria Kholodilova (St. Petersburg)
 • Kolmiulotteiset leluasetelmat ersän spatiaalisuuden ilmauksien tutkimuksessa

  Heini Arjava & Erika Sandman

Tuesday 19 November – Main Building aud XIV (morning) and lecture hall 12 (afternoon)

9.30 – 11.00

Sociolinguistics and bilingualism

 • The Russian language of the Dubjonki district

  Ksenia Shagal
 • Linguistic biographies of Erzya and Russian speakers in Mordovia

  Merja Pikkarainen
 • Characteristics of code-switching in a bilingual Erzya-Russian variety

  Boglárka Janurik (Tartu)

11.00 – 11.15

Coffee break

11.15 – 12.45

Transitivity

 • Ersän transitiivilauseen variaatio ei-äidinkielisten puheessa

  Riho Grünthal
 • Eräitä havaintoja ersämordvan transitiivirakenteista: objektimerkinnän vaihtelu sekä tuntemusverbien kausatiivit

  Andrei Dumitrescu, Antti Laine & Stephan Schulz
 • Bivalent verb classes in Erzya

  Ksenia Shagal

12.45 – 14.15

Lunch break

14.15 – 15.30

Toponymy

 • Мордовская топонимия: лексико-семантический и структурный анализ (Mordvalainen toponymia: leksikaalis-semanttinen ja rakenteellinen analyysi)

  Nina Kazaeva (Saransk)
 • Havaintoja Dubjonkin alueen paikannimistä

  Janne Saarikivi

15.30 – 15.45

Coffee break

15.45 – 17.00

Orthography and documentation

 • Новые орфографические правила в современном эрзянском языке (Uudet ortografiset säännöt nykyersässä)

  Jelena Klementjeva (Saransk)
 • Ersän kielen äärellistilaisesta dokumentoinnista ja jatkosuuntauksista

  Jack Rueter