Työryhmä Digimurros ja työn organisoimisen uudet haasteet Työelämän Tutkimuspäivillä 2018

DigIT tutkimusryhmä ja Laura Seppänen Työterveyslaitokselta \ SWiPE-hankeesta järjestivät Työryhmän Digimurros ja työn organisoimisen uudet haasteet Työelämän Tutkimuspäivillä 2018.

DigIT ja SWiPE-Research järjestämä työryhmä Digimurros ja työn organisoimisen uudet haasteet on osa Teemaa Työelämän muutos ja sen tuomat kehittämistarpeet.  Työryhmässä tarkastellaan, millä keinoilla työntekijät ja organisaatiot selviytyvät digimurroksen ja työn uudelleenorganisoinnin muutoksista yhdessä ja luovasti edistäen samalla kestävää kehitystä, työhyvinvointia ja tuottavuutta. Organisoitumisen ohella esitelmien aiheina voivat olla työn digitalisaatioon liittyvät oppiminen ja kehittäminen, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattien ja tehtävien murros, tai eettiset kysymykset.

Työelämän tutkimuspäivät ovat Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen ja Työelämän tutkimusyhdistys ry:n yhdessä järjestämä vuosittainen konferenssi, joka toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004.

SWiPE (Smart Work in Platform Economy) on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimuskonsortio, joka tutki työtä, yrittäjyttä ja koulutusta alustatalouden aikakaudella.