Työn murros, ilmastonmuutos ja jatkuva oppiminen kestävän kehityksen perustana teemaryhmä

Pohditaan yhdessä Hämeen amattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa, miten digitalisaatio, globalisaatio, kiertotalous ja ilmastonmuutos muokkaavat työelämää.

Abstraktien DL  27.9.2020 

Kasvatustieteen päivät 2020 järjestetään etäkonferenssina!

Isot muutokset, kuten digitalisaatio, globalisaatio, kiertotalous ja ilmastonmuutos muokkaavat työelämää. Uudet teknologiat ja resurssien tehokkaampi hyödyntäminen voivat olla oikein sovellettuna hyväksi paitsi ilmastolle ja luonnolle, myös taloudellisesti kannattavia sekä työllisyyttä parantavia ratkaisuja (Konst, Friman & Scheinin, 2020). Uudenlaisia työpaikkoja syntyy ja työntekijöitä tarvitaan uusien energiamuotojen ja resurssitehokkaiden ratkaisujen tutkimukseen, kehittelyyn, tuotantoon ja palveluun. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportti (Linturi & Kuusi, 2018) listaa uudenlaisia ammatteja kuten hiilijalanjäljen laskija, lähipalvelunvälittäjä ja tuulivoimahuoltaja.   Muuttuva työ edellyttää elinikäistä (tai jatkuvaa) oppimista. Sitran (2019) kyselyn mukaan suomalaiset aikuiset suhtautuvat elinikäiseen oppimiseen myönteisesti. Muodollisen koulutuksen tutkinnot ovat tärkeitä, mutta eivät kuitenkaan aina riitä, eivätkä välttämättä vastaa riittävän ripeästi muuttuvan työelämän tarpeisiin. Koulutus tai kannusteet eivät ohjaudu aina niitä eniten tarvitseville. Osaaminen kasautuu voimakkaasti, ja koulutusta eniten tarvitsevia on vaikea tavoittaa (OECD, 2020). Näin ollen on tärkeää muistaa, että uusi osaaminen ja uudet ratkaisut työn murroksen haasteisiin syntyvät usein myös työpaikoilla ja työssä, usein työntekijöiden ja verkostojen yhteistyössä ja yhdessä oppien.  Teemaryhmään kutsutaan esityksiä, joissa tarkastellaan jatkuvaa oppimista ja työn murrosta tieteenalojen rajoja ylittäen. Toivomme teemaryhmään esityksiä, joissa osallistutaan keskusteluun ilmastovastuullisuudesta, työn muutoksesta, oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä ja niihin liittyvistä tarpeista, tavoitteista, tuloksista ja menetelmistä tutkimuksen tai käytäntöjen näkökulmista. Ryhmän tarkoituksena on koota yhteen ja tuoda näkyväksi työn murrokseen ja ilmastonmuutokseen, jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvä tutkimusta.

 

Konst, T., Friman, M. & Scheinin, M. (2020). Muuttuva työ ilmastonmuutoksen aikana – miten ammattikorkeakoulutus reagoi? HAMK Unlimited Journal 23.3.2020.

Linturi, R. & Kuusi, O. (2018). Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037: yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2018. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2018. Haettu 20.3.2020

OECD (2020). Continuous Learning in Working Life in Finland. Getting Skills Right. OECD Publishing: Paris.

Sitra (2019). Elinikäinen oppiminen Suomessa 2019 -kyselyn tulokset. Helsinki: Sitra. Haettu 9.3. 2020 osoitteesta https://www.sitra.fi/julkaisut/elinikainen-oppiminen-suomessa-kysely

 

Lisätietoa: 

Essi Ryymin, Hämeen ammattikorkeakoulu, essi.ryymin@hamk.fi

Liubov Vetoshkina, Helsingin yliopisto, liubov.vetoshkina@helsinki.fi

Sami Paavola, Helsingin yliopisto, sami.paavola@helsinki.fi