Helsinki Challenge -tiedekilpailun finaaliin seitsemän tiimiä - CICERO Learning edustettuna kahdessa tiimissä

Tiedepohjaisen ideakilpailu Helsinki Challengen finaliin on valittu seitsemän tiimiä. Helsinki Challenge -kilpailu kokoaa suomalaiset yliopistot monialaiseen yhteistyöhön koko maailman hyväksi. Kilpailun teemat ihminen muutoksessa, kestävä planeetta ja urbaani tulevaisuus linkittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Helsinki Challengen finaliin on valittu seitsemän tiimiä, joista kansainvälinen tuomaristo valitsi kuusi ja yleisö yhden. Mukana kilpailussa jatkavat henkisestä hyvinvoinnista huolehtiva äitiyspakkaus Parental Box ja globaaleja taitoja uusilla tavoilla opettava Dlearn.Helsinki, joissa molemmissa on CICERO Learning -verkoston tutkijoita.

Tiimi Dlearn.Helsinki

Dlearn.Helsinki haluaa kehittää kokonaisvaltaisen pedagogisen ratkaisun, joilla peruskoulut tavoittavat oppilaiden tarpeet globaalistuvassa, modernissa maailmassa. Nuoret eivät opi nykyisessä koulujärjestelmässä tarpeeksi ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja, joita tarvitaan nopeasti muuttuvassa maailmassa. Dlearn.Helsinki on luomassa käytännön pedagogisia työkaluja, joiden avulla oppilaat oppivat ja myös itse arvioivat omia tulevaisuuden taitojaan.

Tiimi Parental Box

Parental Box haluaa kehittää suomalaisesta äitiyspakkauksesta päivitetyn version, joka tarjoaa lapsiperheille helposti saatavilla olevaa apua hyvän mielenterveyden ja jaksamisen säilyttämiseen.  Henkinen äitiyspakkaus on tärkeä siksi, että ihmiset voivat taloudellisesta hyvinvoinnista huolimatta yhä huonommin ja yhä useampi lapsi on syrjäytymisvaarassa. Tiimi haluaa tarjota helposti ymmärrettäviä käytännön vinkkejä ja kerätä tutkimustietoa suomalaisista lapsiperheistä. Tavoitteena on saada henkinen äitiyspakkaus maailman jokaiselle lapsiperheelle.

Muut finalistitiimit ovat ELMO, HeatStock, POCKit ja iCombine sekä yleisöäänillä jatkoon päässyt FutuRena. Kilpailun tuomaristo valitsi tiimit finaaliin kriteereinään tiedepohjaisuus, ratkaisuhakuisuus, vaikuttavuus, uutuus ja luovuus. Tuomariston puheenjohtajana toimii Crisis Management Initiativen (CMI) toiminnanjohtaja Tuija Talvitie.

– Meillä tuomareilla oli erittäin hankala tehtävä valita finaaliin jatkavat tiimit. Tarkkailimme ehdotettujen ideoiden vaikuttavuutta globaalien muutosten näkökulmasta ja mietimme, miten ne voisivat kehittyä tieteellisistä oivalluksista maailmanlaajuisiksi kestävän kehityksen ratkaisuiksi, kertoo Talvitie.

Helsinki Challenge –finaaliin valituissa tiimeissä on mukana yli 70 tutkijaa ja asiantuntijaa suomalaisista yliopistoista, yrityksistä, järjestöistä ja julkisorganisaatioista. Helsinki Challenge -tuomaristo valitsee finalisteista voittajan tai voittajat, jotka julkistetaan marraskuussa 2017. Kilpailun palkintona jaetaan 375 000 euroa ja se on tarkoitettu ratkaisun toteuttamiseen. Ratkaisu voi olla esimerkiksi uusi tieteenala, kaupallistettava idea, yrittäjyyttä tai uraauurtavaa tutkimusta.

Voit lukea lisää finalisteista ja Helsinki Challenge -kilpailuista täältä.