EdVistolle tunnustus laadukkaasta koulutusalan tuotteesta

Kokoa Agency myönsi EdVistolle Arctic15 startup-tapahtumassa tunnustuksen laadukkaasta ja oppimista tukevasta koulutusalan tuotteesta. Kokoa Agency arvioi koulutusalan tuotteita ja palveluja kriteeriensä mukaisesti ja myöntää laatustandardit täyttäville yrityksille sertifikaatin.

Kokoan arviointi sisältää kaksi pääkategoriaa, pedagogisen sekä oppimiseen sitouttavan osan. Arviointi perustuu 2000-luvun taitoihin, uuteen opetussuunnitelmaan sekä suomalaiseen näkemykseen tehokkaasta oppimisesta. EdVisto sai kaikista pedagogisen osion kategorioista parhaimmat eli A-tason pisteet. Oppimiseen sitouttavassa osiossa EdVistoa kehuttiin muun muassa sen minäpystyvyyttä edistävän luonteen vuoksi. EdViston ansiot nähtiin erityisesti sen sisäänrakennetussa pedagogiikassa: kaikki oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen ja itse alustalla toimimiseen.

Lisää EdViston saamasta tunnustuksesta ja muista EdViston uutisista voit lukea täältä.
Kokoa Agencyn perustajayrittäjä Olli Vallon ajatuksia siitä, mistä tunnistaa toimivan EdTech-tuotteen voit lukea taas täältä.