Researchers

Researchers of the Privatisation and Access to Higher Education (PAHE) -project.
Sonja Kosunen

Sonja Kosunen (hankkeen johtaja) työskentelee kasvatustieteen apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa. Kosusen tutkimus keskittyy koulutusvalintoihin ja koulutuksellisen eriarvoisuuden tutkimiseen kaikilla koulutusasteilla ja kansainvälisesti vertaillen.

 

Anna-Maija Niemi

Anna-Maija Niemi (KT) työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat moninaiset erot ja koulutuksellinen inkluusio – sekä koulutuspoliittisina kysymyksinä että oppilaitosten arjen käytäntöinä. Niemi on tutkinut koulutuspolkuja peruskoulun jälkeen keskittyen tarkastelemaan erityisopetusta ja muita tuen käytäntöjä, ohjausta, koulutusvalintoja ja nuorille mahdollistuvia toimijuuksia. Nuorten näkökulmien esiin tuominen osana elämänkulullista ja etnografista tutkimusta on hänen tutkimustyönsä keskiössä. Niemen käynnisteillä oleva tutkimushanke Diverse paths to adulthood. Life-historical study on young adults entering higher education and employment jatkaa elämänkulullista tutkimusta nuorten aikuisten kanssa.

Nina Haltia

 

Nina Haltia (KT) toimii tutkijatohtorina Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksella, Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimusyksikössä (CELE). Haltian tutkimusintressit keskittyvät korkeakoulutukseen ja erityisesti siihen, miten koulutusjärjestelmän eriarvoistavat mekanismit synnyttävät eriytyviä koulutusmahdollisuuksia. Viime aikoina hän on tutkinut korkeakoulujen opiskelijavalintapolitiikkaa ja siinä tapahtuneita muutoksia, ammatillista väylää korkeakoulutukseen tulevien opiskelupolkuja ja kokemuksia sekä avoimeen korkeakouluopetukseen osallistumista.

Alina Inkinen

 

Alina Inkinen (KM, aikuiskasvatustiede) työskentelee Helsingin yliopistossa väitöskirjatutkijana SURE-tutkimusyksikössä. Hänen koulutussosiologian alaan lukeutuva tutkimuksensa tarkastelee koulutussiirtymää toiselta asteelte korkea-asteelle ja sitä ympäröiviä koulutusreformeja, sekä niiden heijastuksia yksilölliseen päätöksentekoon ja koulutukselliseen oikeudenmukaisuuteen. Lisäksi Inkinen on kiinnostunut COVID-19 pandemian vaikutuksia em. teemoihin. Aiemmin hän työskenteli järjestösektorilla projektipäällikkönä erilaisissa valtakunnallisissa koulutuksen kehittämishankkeissa.

Suvi Jokila

Suvi Jokila on Turun yliopiston Kasvatustieteen laitoksella ja Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskuksessa (CELE) tohtorikoulutettavana. Jokila on kiinnostunut korkeakoulujen kansainvälistymispolitiikkaan, liikkuvuuteen ja opiskelijarekrytointiin liittyvistä kysymyksistä sekä koulutuksen siirtymiin vaikuttavista tekijöistä. 

Suvi Jokilan profiili Turun yliopiston tutkimusportaalissa

 

Linda Maria Laaksonen

Linda Maria Laaksonen (KM, erityispedagogiikka) toimii väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. PAHE-hankkeen osana tehtävässä väitöskirjassaan hän tarkastelee korkeakouluvalintoja sekä niihin liittyviä koulutuksellisen tasa-arvon, koulutuspolitiikan sekä koulutuksen yksityistymisen teemoja. Laaksonen on aiemmin työskennellyt Helsingin yliopiston koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusyksikössä toisen asteen koulutusta, koulutussiirtymiä, maahanmuuttotaustaisten nuorten koulutusta sekä lukion erityisopetusta koskevissa hankkeissa.

Juhani Saari

 

Juhani is working in the research project from a research leave from Statistics Finland, where he is currently working with multiple international surveys such as the European Social Survey, the Eurostudent and the Finnish Survey on Gender Based Violence. During his participation he has focused on quantitative analysis of the national Eurostudent survey data, where he analyses how student motives (according to the SMAU model by Côte & Levine 1997) for attending higher education are related to their socioeconomic background and how they contribute to the demand of private tutoring. In the meantime Juhani is also interested in how graduate employability is measured in the new HE funding modelin Finland