Publications

The project's publications since 2024 can be found here.
Professional and popular publications

Sahlström, F. (2024). Jag åkte inte till Karlstad för att minnas en keps. A column in Läraren. 22.5.2024.