Decoloniality in teaching - launch of two study tracks

Two new study tracks will be launched in the Languages programme. Hybrid event with lectures & drinks reception! Tapahtuma on kaksikielinen; suomikielinen kuvaus löytyy alemmas.
Decoloniality in teaching

Launch event of two new study tracks in the BA and MA programmes in languages 

(1) Expertise in multilingual communities 

(2) Language and identity in global communities

Time: November 2, 2023, 14:00–17:30, followed by a drinks reception 

Location: HCAS Common Room (Fabianinkatu 24a, 3rd floor) and on Zoom 

 

Register by October 26 if you are planning to attend. You are welcome to attend if you can't register in time, as well!

 

The studies of ‘non-Western’ languages and societies emerged as a discipline in colonial Europe at the end of the 19th century. By establishing separate disciplines such as African and Asian languages and linguistics, Arabic, Near and Middle Eastern studies, European Othering processes resulted in maps whose boundaries negated millennia of interaction and entanglement. By establishing Sub-Saharan Africa as a geographic area distinct from North Africa, the Near and Middle East and South Asia, colonial disciplines studied imaginary isolated areas, languages and cultures and impeded a recognition of the linguistic and cultural entanglements in the Atlantic and Indian Ocean spaces and across the Sahara and the longstanding multilingual practices reflecting them.  

At this launch event for two new study tracks in the BA and MA programmes in languages, we present the decolonial vision underlying basing our teaching on a phenomenon – multilingualism – rather than on single languages and areas and focussing on entanglements in a trans-oceanic world region rather than in areas viewed as separate. Through doing so, we aim to bring Global South ideas of language and multilingualism to the fore so that they are no longer merely seen through the prism of theories created in the Global North but centrally contribute to the recalibration and enrichment of existing theories of multilingualism.  Such epistemological renewal necessitates new research practices and ethics and also includes innovative approaches to language learning and teaching, urgently needed for formal education worldwide.  

Today, we invite you to celebrate out new study tracks with us through listening to presentations on decolonial linguistics and on the fluid multilingual practices, multiple identities and drifting connections in Ziwa Kuu, the Swahili Sea, the Afrasian Sea, the Indian Ocean, the Bahari Hindi – an area whose many names reflect its embedding in movement and that is exemplar for dynamic relations between spaces, language and identity everywhere.

Programme 

14:00-14:10 

Welcome and opening words by Prof. Amanda Hammar (Centre for African Studies, University of Copenhagen and president of AEGIS (African Studies in Europe) 

14:10-15:40 

Creolising swirls, transoceanic circuits: creolisation theory and transcultural phenomena in the Indian Ocean World

Prof. Ananya Kabir (King’s College London) 

15:40-16:00 

Towards teaching, and conducting, non-extractive research

Thera Crane (University of Helsinki) 

16:00-16:30 

Coffee break 

16:30-16:50 

Overcoming ideas of Africa as the Other in teaching and research

Friederike Lüpke (University of Helsinki) 

16:50-17:10 

Uusia tuulia kielenopetukseen? 

Lotta Aunio (Helsingin yliopisto) 

17:10-17:30 

Miksi AMY & KIGY?

Liban Ali Hersi, Lotta Aunio, Mikko Autere, Antti Laine, Riikka Tuori, Hany Saber Mansour (Helsingin yliopisto) 

17:30-19:00 

Drinks reception 

Dekoloniaalisuus opetuksessa

Uusien opintosuuntien aloitusseminaari Kielten kandiohjelmassa ja Kielten maisteriohjelmassa

(1) AMY: Asiantuntijuus monikielissä yhteisössä

(2) KIGY: Kieli ja identitteeti globaleissä yhteisöissä

Aika: 2. marraskuuta 2023, klo 14–18; esitysten jälkeen juomatarjoilu

Paikka: Tutkijakollegiumin “common room” (Fabianinkatu 24A, 3. kerros) sekä Zoomissa

 

“Länsimaiden ulkopuolisten” kielten ja yhteiskuntien tutkimus muodostui omaksi tieteenalakseen siirtomaa-ajan Euroopassa 1800-luvun lopulla. Nämä erilliset tieteenalat, kuten Afrikan ja Aasian kielet, arabian ja Lähi-idän tutkimus, heijastivat eurooppalaista toiseuttamisen prosessia ja johtivat karttoihin, joiden rajat romuttivat vuosituhansia kestäneen vuorovaikutuksen. Määrittelemällä Saharan eteläpuolisen Afrikan maantieteelliseksi alueeksi, joka on erillinen Pohjois-Afrikasta, Lähi-idästä ja Etelä-Aasiasta, nämä uudet tieteenalat tutkivat kuvitteellisia ja eristyneitä alueita, kieliä ja kulttuureita ja haittasivat Atlantin ja Intian valtameren sekä Saharan alueiden kielellisten ja kulttuuristen sidoksien tunnistamista pitkäaikaisine monikielisyyskäytäntöineen.  

Tässä uusien opintosuuntien avausseminaarissa esittelemme opintosuuntien taustalla olevan dekolonialistisen vision: opetuksemme pohjautuu ilmiöön, monikielisyyteen, ja erillisten kielten ja alueiden sijaan keskitymme mannertenväliseen vuorovaikutukseen. Näin pyrimme tuomaan esille globaalin etelän käsityksiä kielestä ja monikielisyydestä, jotta niitä ei enää nähtäisi pelkästään globaalissa pohjoisessa luotujen teorioiden valossa, vaan ne edistäisivät keskeisellä tavalla olemassa olevien monikielisyyden teorioiden tarkentamista ja rikastamista. Tällainen epistemologinen uudistus edellyttää uusia tutkimuskäytäntöjä ja -etiikkaa ja sisältää myös innovatiivisia lähestymistapoja kieltenoppimiseen ja -opetukseen, joita tarvitaan kipeästi formaalissa koulutuksessa maailmanlaajuisesti. 

Kutsumme sinut juhlimaan kanssamme uusia opintosuuntia ja kuuntelemaan esityksiä dekoloniaalisesta kielitieteestä ja monikielisistä käytännöistä, kerroksisista identiteeteistä ja liikkuvista yhteyksistä Ziwa Kuussa, Swahilinmerellä, Afraasianmerellä, Intian valtamerellä ja Bahari Hindillä – alueella, jonka monet nimet heijastavat sille ominaista liikettä ja joka on esimerkki tilojen, kielen ja identiteetin välisistä dynaamisista suhteista kaikkialla.

Ohjelma

14:00-14:10 

Welcome and opening words by Prof. Amanda Hammar (Centre for African Studies, University of Copenhagen and president of AEGIS (African Studies in Europe) 

14:10-15:40 

Creolising swirls, transoceanic circuits: creolisation theory and transcultural phenomena in the Indian Ocean World 

Prof. Ananya Kabir (King’s College London) 

15:40-16:00 

Towards teaching, and conducting, non-extractive research

Thera Crane (University of Helsinki) 

16:00-16:30 

Kahvitauko

16:30-16:50 

Overcoming ideas of Africa as the Other in teaching and research

Friederike Lüpke (University of Helsinki) 

16:50-17:10 

Uusia tuulia kielenopetukseen? 

Lotta Aunio (Helsingin yliopisto) 

17:10-17:30 

Miksi AMY & KIGY?

Liban Ali Hersi, Lotta Aunio, Mikko Autere, Antti Laine, Riikka Tuori, Hany Saber Mansour (Helsingin yliopisto) 

17:30-19:00 

Juomatarjoilu