We are organizing workshops where you can come with your own laptops and own data. You can work with the data and when the problem occurs you can ask for help and we can look into that immediately on the spot.

The next workshops are being held:

Tuesday 24.April.2018 1pm-4pm

Tuesday 8.May.2018 1pm-4pm

Tuesday 22.May.2018 1pm-4pm

Thursday 7.June.2018 1pm-4pm

The place is Tukholmankatu 8B, 6th floor. There is space for 8 people in each workshop and you should sign in beforehand by sending an e-mail to biostat-consult(at)helsinki.fi

There are a couple of places left for the SPSS practicals organized at Viikki campus (7th June to 15th June). More information here.

to 26.4. klo 8.45 – 15.45

Kurssit on tarkoitettu niille tutkimustyötä tekeville, joilla on käytössään HUS-tunnukset.

Kurssin sisältö

 • SPSS-ohjelmiston rakenne: ikkunat, valikot, avaaminen, sulkeminen
 • Aineiston avaaminen SPSS:ssä / tuominen SPSS:ään
 • Aineistojen yhdistely
 • Tiedostojen tallennus
 • Muuttujien muokkaus, luominen, käsittely
 • Ehtojen tekeminen aineistolle
 • Frekvenssit ja keskeiset tunnusluvut
 • Normaalijakaumaoletuksen testaus
 • Ristiintaulukointi
 • T-testi, Khiin neliötesti, Fisherin testi
 • Aineiston kuvailu graafisesti: pylväs-, viiva-, sektori-, laatikkojana- ja hajontakuviot
 • Kuvien muokkaus, tallennus ja siirtäminen muihin ohjelmiin

Kouluttajat

SPSS-kurssin pitävät biostatistikot Anna But ja Paula Bergman.

Lisätietoa

Seuraa ilmoittelua Harpissa ja HUS:in Tutkijalle-sivuilta.

to 17.5. klo 8.45 – 15.45

Kurssit on tarkoitettu niille tutkimustyötä tekeville, joilla on käytössään HUS-tunnukset.

Kurssin sisältö

 • Lineaarinen regressio 
 • Korrelaatiot 
 • Logistinen regressio 
 • Survival-analyysi 
 • ANOVA

Kouluttajat

SPSS-kurssin pitävät biostatistikot Anna But ja Paula Bergman.

Lisätietoa

Seuraa ilmoittelua Harpissa ja HUS:in Tutkijalle-sivuilta.

The course is held 7.5.-18.5.2018. Teaching language is Finnish.