We are organizing workshops where you can come with your own laptops and own data. You can work with the data and when the problem occurs you can ask for help and we can look into that immediately on the spot.

The next workshops are being held:

Thursday 1.November.2018 1pm-4pm

Tuesday 13.November.2018 1pm-4pm

Thursday 29.November.2018 1pm-4pm

Tuesday 11.December.2018 1pm-4pm

Notice that the workshops are usually held every other week, every other time on Tuesday and every other on Thursday. The workshops are organized if there are participants.

The place is Tukholmankatu 8B, 6th floor. There is space for 8 people in each workshop and you should sign in beforehand by sending an e-mail to biostat-consult(at)helsinki.fi. If you have any questions regarding the workshop, please don't hesitate to send us an e-mail!

ma 5.11. klo 8.45 – 15.45

Kurssit on tarkoitettu niille tutkimustyötä tekeville, joilla on käytössään HUS-tunnukset.

Kurssin sisältö

 • SPSS-ohjelmiston rakenne: ikkunat, valikot, avaaminen, sulkeminen
 • Aineiston avaaminen SPSS:ssä / tuominen SPSS:ään
 • Aineistojen yhdistely
 • Tiedostojen tallennus
 • Muuttujien muokkaus, luominen, käsittely
 • Ehtojen tekeminen aineistolle
 • Frekvenssit ja keskeiset tunnusluvut
 • Normaalijakaumaoletuksen testaus
 • Ristiintaulukointi
 • T-testi, Khiin neliötesti, Fisherin testi
 • Aineiston kuvailu graafisesti: pylväs-, viiva-, sektori-, laatikkojana- ja hajontakuviot
 • Kuvien muokkaus, tallennus ja siirtäminen muihin ohjelmiin

Kouluttajat

SPSS-kurssin pitävät biostatistikot Anna But ja Paula Bergman.

Lisätietoa

Seuraa ilmoittelua Harpissa ja HUS:in Tutkijalle-sivuilta.

ti 23.10. klo 8.45 – 15.45

ke 21.11. klo 8.45-15.45

Kurssit on tarkoitettu niille tutkimustyötä tekeville, joilla on käytössään HUS-tunnukset.

Kurssin sisältö

 • Lineaarinen regressio 
 • Korrelaatiot 
 • Logistinen regressio 
 • Survival-analyysi 
 • ANOVA

Kouluttajat

SPSS-kurssin pitävät biostatistikot Anna But ja Paula Bergman.

Lisätietoa

Seuraa ilmoittelua Harpissa ja HUS:in Tutkijalle-sivuilta.

The course is held 7.5.-18.5.2018. Teaching language is Finnish.