Courses and events

We are organizing workshops where you can come with your own laptops and own data. You can work with the data and when the problem occurs you can ask for help and we can look into that immediately on the spot.

The next workshops are being held:

Tuesday 15.January.2019 1pm-3.30pm

Wednesday 30.January.2019 1pm-3.30pm

Tuesday 12.February.2019 1pm-3.30pm

Wednesday 27.February.2019 1pm-3.30pm

Tuesday 12.March.2019 1pm-3.30pm

Wednesday 27.March.2019 1pm-3.30pm

Notice that the workshops are usually held every other week, every other time on Tuesday and every other on Wednesday. The workshops are organized if there are participants.

The place is Tukholmankatu 8B, 6th floor. There is space for 4 people in each workshop and you should sign in beforehand by sending an e-mail to biostat-consult(at)helsinki.fi. If you have any questions regarding the workshop, please don't hesitate to send us an e-mail!

Kursseja järjestetään seuraavan kerran (kurssi kestää yhden päivän):

to 14.2.2019 klo 8:30 - n.15:30

to 14.3.2019 klo 8:30 - n.15:30

ma 6.5.2019 klo 8:30 - n.15:30

 

Kurssit on tarkoitettu niille tutkimustyötä tekeville, joilla on käytössään HUS-tunnukset.

Kurssin sisältö

 • SPSS-ohjelmiston rakenne: ikkunat, valikot, avaaminen, sulkeminen
 • Aineiston avaaminen SPSS:ssä / tuominen SPSS:ään
 • Aineistojen yhdistely
 • Tiedostojen tallennus
 • Muuttujien muokkaus, luominen, käsittely
 • Ehtojen tekeminen aineistolle
 • Frekvenssit ja keskeiset tunnusluvut
 • Normaalijakaumaoletuksen testaus
 • Ristiintaulukointi
 • T-testi, Khiin neliötesti, Fisherin testi
 • Aineiston kuvailu graafisesti: pylväs-, viiva-, sektori-, laatikkojana- ja hajontakuviot
 • Kuvien muokkaus, tallennus ja siirtäminen muihin ohjelmiin

Kouluttajat

SPSS-kurssin pitävät biostatistikot Anna But ja Paula Bergman.

Lisätietoa

Seuraa ilmoittelua Harpissa ja HUS:in Tutkijalle-sivuilta.

Kursseja järjestetään seuraavan kerran (kurssi kestää yhden päivän):

ma 25.2.2019 klo 8:30 - n.15:30

ma 1.4.2019 klo 8:30 - n.15:30

ke 22.5.2019 klo 8:30 - n.15:30

 

Kurssit on tarkoitettu niille tutkimustyötä tekeville, joilla on käytössään HUS-tunnukset.

Kurssin sisältö

 • Lineaarinen regressio 
 • Korrelaatiot 
 • Logistinen regressio 
 • Survival-analyysi 
 • ANOVA

Kouluttajat

SPSS-kurssin pitävät biostatistikot Anna But ja Paula Bergman.

Lisätietoa

Seuraa ilmoittelua Harpissa ja HUS:in Tutkijalle-sivuilta.