Courses and events

Our unit is now telecommuting due to coronavirus situation. We are organizing all our consultation services via Zoom / Skype / Teams and of course e-mail (biostat-consult (at) helsinki.fi) and by phone. If you have any questions, please don't hesitate to send us an e-mail.

Huom. Koronavirus-tilanteesta johtuen kurssit järjestetään etäopetuksena.

Kursseja järjestetään seuraavan kerran (kurssi kestää yhden päivän):

ke 9.9.2020 klo 8:45 - n. 15:30 (kellonajat viitteellisiä)

ke 28.10.2020 klo 8:45 - n. 15:30 (kellonajat viitteellisiä)

Kurssit on tarkoitettu niille tutkimustyötä tekeville, joilla on käytössään HUS-tunnukset.

Kurssin sisältö

 • SPSS-ohjelmiston rakenne: ikkunat, valikot, avaaminen, sulkeminen
 • Aineiston avaaminen SPSS:ssä / tuominen SPSS:ään
 • Aineistojen yhdistely
 • Tiedostojen tallennus
 • Muuttujien muokkaus, luominen, käsittely
 • Ehtojen tekeminen aineistolle
 • Frekvenssit ja keskeiset tunnusluvut
 • Normaalijakaumaoletuksen testaus
 • Ristiintaulukointi
 • T-testi, Khiin neliötesti, Fisherin testi
 • Aineiston kuvailu graafisesti: pylväs-, viiva-, sektori-, laatikkojana- ja hajontakuviot
 • Kuvien muokkaus, tallennus ja siirtäminen muihin ohjelmiin

Kouluttajat

SPSS-kursseja pitävät biostatistikot Anna But, Paula Bergman ja Pasi Aronen.

Lisätietoa

Seuraa ilmoittelua Harpissa ja HUS:in Tutkijalle-sivuilta.

Huom. Koronavirus-tilanteesta johtuen kurssit järjestetään etäopetuksena.

Kursseja järjestetään seuraavan kerran (kurssi kestää yhden päivän):

ti 1.12.2020 klo 8:45 - n. 15:30 (kellonajat viitteellisiä)

Kurssit on tarkoitettu niille tutkimustyötä tekeville, joilla on käytössään HUS-tunnukset.

Kurssin sisältö

 • Lineaarinen regressio 
 • Korrelaatiot 
 • Logistinen regressio 
 • Survival-analyysi 
 • ANOVA

Kouluttajat

SPSS-kursseja pitävät biostatistikot Anna But, Paula Bergman ja Pasi Aronen.

Lisätietoa

Seuraa ilmoittelua Harpissa ja HUS:in Tutkijalle-sivuilta.