Helsingin yliopisto ja Nokia Bell Labs kehittivät ilmanlaadun seurantaan älykkään 5G-teknologian

Teknologian koekäyttö on alkanut Helsingin Kumpulassa; seuraavaksi sitä testataan Pekingissä, sillä tavoitteena on lähteä parantamaan suurkaupunkien ilmanlaadun seurantaa MegaSense-projektin avulla. Kuluttajakin pääsee vielä mobiilille ”Vihreällä polulle”.

Helsingin yliopisto ja Nokia Bell Labs kehittävät yhdessä teknologiaa, joka tuottaa täsmällisen, älykkään ja reaaliaikaisen ympäristö- ja ilmanlaatutiedon hyödyntämällä 5G-verkkoa.

- Suomessa on huippuosaamista niin ilmakehä- ja datatieteissä kuin 5G-verkon kehittämisessä. Tieteidenvälisellä MegaSense-yhteistyöllä parannamme merkittävästi ilmanlaadun mittauksen tarkkuutta, ja se taas mahdollistaa entistä täsmällisemmän tiedon päätöksentekoa varten, sanoo tietojenkäsittelytieteen osaston johtaja, professori Sasu Tarkoma Helsingin yliopistosta.

MegaSense-projektin tavoitteena on luoda globaali havainnointijärjestelmä, joka antaa tarkkaa tietoa ilmanlaadusta ja haitallisista aineista ilmassa. Tietoa voidaan hyödyntää erilaisissa laitteissa autossa, kotona ja toimistoissa.

- Kehitteillä on myös mobiilisovelluksia, joilla jokainen meistä voi lisätä hyvinvointiaan ilmanlaatutietoa hyödyntämällä, Tarkoma sanoo.

Ilmanlaadun globaali havainnointijärjestelmä

Megasense-hanke perustuu tiheään kaupunkialueen kattavaan ilmanlaatusensoreiden verkostoon, joka havaitsee ilmanlaadun saastuttajat ja rakentaa reaaliaikaisen tilannekuvan ilmanlaadusta. Tätä sensoreiden välityksellä saatua tietoa täydennetään Helsingin yliopiston SMEAR-tutkimusasemilta Suomesta ja Kiinasta saaduilla tiedoilla. Kaikki tiedot yhdistetään ja prosessoidaan 5G-verkon välityksellä.

Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia ilmansaastekartta- ja ennustemalleja, jotka ottavat huomioon myös tuulen suunnan ja ilmanlaatusensoreiden sijainnin. Kalibroitu ilmanlaatudata ja siitä jalostettu tieto saadaan myös erilaisten sovellusten käyttöön lähes reaaliaikaisesti.

- Tämä mahdollisuus reaaliaikaisuuteen voisi tarjota joillekin yrityksille liiketoimintamahdollisuuden, Sasu Tarkoma arvelee.

”Vihreä polku” on visuaalinen kuluttajasovellus Green Path

Tulevaisuudessa ilmanlaatusensorit voivat olla hyvin pieniä.

- Silloin teknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupunkisuunnittelun tarpeisiin tai hyvinvointi- ja terveyssovelluksissa sekä ilmastointiin liittyvissä tuotteissa, älyikkunoissa, ihmisten mukana kulkevissa erilaisissa laitteissa, puhelinsovelluksissa ja HD-kartoissa, Sasu Tarkoma sanoo.

Yksi ensimmäisistä potentiaalisista kuluttajasovelluksista on ”Green Path”, joka on visualisoitua ilmanlaatutietoa tarjoava sovellus.

Pilvipalvelua Pekingissä 

Ensimmäinen MegaSense-pilotti on meneillään Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella. Siellä ilmanlaatusensorit on yhdistetty Nokian operoimaan NetLeap/NDAC -verkkoon pilvipalveluna, ja tiedon käsittely sekä sovellusten käyttö tapahtuu paikallisessa pilvipalvelussa.

Seuraava pilotti toteutetaan Pekingissä. Sinne on tarkoitus luoda 5G-verkkoon perustuva laaja ympäristönmittausjärjestelmä ilmanlaadun ja ympäristön seuraamiseen.

Lue lisää:

MegaSense: www.helsinki.fi/megasense

”Green Path” YouTubessa: https://www.youtube.com/watch?v=OZxwSICIyXU

Helsingin yliopiston ja Nokia Bell Labsin yhteistyöstä: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/datatiede/helsingin-yliopisto-valittiin-nokia-bell-labs-kumppaniksi

Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Nokian yhteistyöstä: http://ncar.cs.helsinki.fi/

Yhteystiedot:

MegaSense-hanketta johtava Sasu Tarkoma, 040 506 2163, sasu.tarkoma@helsinki.fi

Koordinaattori Maria Linkoaho-Nordling, maria.linkoaho-nordling@helsinki.fi