Hakemukset tohtorikoulutuspilottiin jätetty

Helsingin yliopisto jätti Suomen Akatemian järjestämässä tohtorikoulutuspilottihaussa kuusi omaa konsortiohakemusta ja osallistui kumppanina pariinkymmeneen muiden yliopistojen vetämään tohtorikoulutuspilottiin.

Valtakunnallisesti haettavana on 800 väitöskirjatutkijan paikkaa lippulaiva-aloille ja 200 paikkaa muille aloille. Haun päätöksiä odotellaan tammi-helmikuussa 2024.

Helsingin yliopiston vetämistä hankkeista kaksi kohdistuu lippulaiva-aloille ja neljä muille aloille. Lippulaiva-aloihin perustuvat tohtorikoulutuspilotit käsittelevät syöpälääketiedettä (iCAN-lippulaiva) ja ilmastotutkimusta (ACCC-lippulaiva). Tohtorikoulutuspilotissa teemat ja kumppanuudet ovat lippulaivoja laajempia.  

Muiden alojen Helsingin yliopiston vetämät tohtorikoulutuspilotit käsittelevät sosiaalista kestävyyttä, avaruustutkimusta, kestäviä ruokajärjestelmiä sekä yhteistä terveyttä. Kaiken kaikkiaan Helsingin yliopisto on mukana laajasti eri lippulaiva- ja muita aloja edustavissa hakemuksissa.  

Tohtorikoulutuspilotti on Opetus- ja kulttuuriministeriön valtava panostus tutkijankoulutukseen. T&K-rahoituslain tuomilla lisäyksillä tohtorikoulutuspilottiin on varattu yhteensä 262 miljoonaa euroa valtion budjetista kehyskaudelle 2024-2027.  

Tavoitteena on muun muassa lisätä tohtoreiden määrää Suomessa huomioiden osaamisen huoltovarmuus, pilotoida nykyistä joustavampaa tohtorikoulutuksen prosessia, lisätä tohtorikoulutettujen liikkuvuutta yliopistojen, yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden välillä ja kannustaa vastavalmistuneita tohtoreita monipuolisille tutkijanurille sekä lisätä tohtoreiden työllistymistä laajasti yhteiskunnan eri sektoreille. 

Pilottihaku oli ennennäkemättömän nopea ja laaja prosessi. “Hakuaikaa oli kaksi viikkoa, ihan kaikkea ei varmasti osattu tuossa tohinassa huomioida, mutta kiitos osaavien tutkijoidemme saimme jätettyä hyvät konsortiohakemukset, joissa yhdistyy tieteellinen erinomaisuus, laaja verkottuminen yhteiskuntaan ja tohtorikoulutuksen uudistaminen”, toteaa tohtorikoulutuksesta vastaava vararehtori Anne Remes tyytyväisenä. 

Helsingin yliopiston tutkijakoulu järjestää keväällä 2024 yhteistyössä tohtoriohjelmien ja tutkimusalojen kanssa haun väitöskirjatutkijoille. Ensimmäinen väitöskirjatutkijoiden kohortti aloittaa 1.8.2024 ja toinen 1.1.2025. Väitöskirjatutkijoiden rahoitus on kolmivuotinen, ja heidän tulee olla uusia eli opinto-oikeus on myönnetty aikaisintaan marraskuussa 2023.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteiden mukaisesti pilotissa väitöskirja saatetaan loppuun 3 vuodessa. Suuri määrä väitöskirjatutkijoita ja kunnianhimoiset tavoitteet edellyttävät väistämättä myös yliopiston ohjauskapasiteetin tehostamista. Haettu rahoitus sisältääkin tukea väitöskirjan ohjaukseen sekä muita konkreettisia toimia tohtorikoulutuksen kehittämiseksi uusilla ja innovatiivisilla tavoilla.  

Pilotti on Helsingin yliopistolle myös mahdollisuus kehittää tohtorikoulutuksen käytänteitä. Siinä testataan uudenlaisia, tutkittuun tietoon perustuvia ohjauksen tukimuotoja. Lisäksi Helsingin yliopisto on muutenkin päivittämässä omia säännöksiään, joiden avulla lyhennetään väitöskirjan tarkastusprosessia ja tarkistetaan väitöskirjavaatimuksia.