SURVEY - DIGITAL RESEARCH PRACTICES AND NEEDS IN ARTS AND HUMANITIES (until 24.10.2016)

SURVEY - DIGITAL RESEARCH PRACTICES AND NEEDS IN ARTS AND HUMANITIES

(scroll down for Finnish version)

Dear researcher,

The Faculty of Arts at the University of Helsinki is conducting a survey throughout Finland and we warmly welcome you to participate.

This survey is undertaken in order to understand how humanities researchers conduct their research in the digital age... What digital resources, methods and tools are you using for your every-day research practices and what digital infrastructural needs you feel would facilitate your research?You can answer the survey here - Please, send your responses before 24.10.2016Thank you for participating in the survey!---------------------------

KYSELY - DIGITAALISET TUTKIMUSKÄYTÄNNÖT JA TARPEET HUMANISTISISSA TIETEISSÄHyvä tutkija,Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on tekemässä koko Suomea koskevaa kyselytutkimusta digitaalisista tutkimuskäytännöistä humanistisilla aloilla. Kyselytutkimuksen tarkoitus on ymmärtää miten humanististen alojen tutkijat tekevät tutkimustaan digitaalisena aikana... Mitä digitaalisia aineistoja, metodeja sekä työkaluja käytät joka päiväisissä tutkimustehtävissäsi ja mitä digitaaliseen infrastruktuuriin littyviä tarpeita sinulla on jotka voisivat auttaa tutkimustasi?Voit vastata kyselyyn tämän linkin kautta - Teethän kyselyn ennen 24.10.2016.Kiitos osallistumisesta!