Specialveterinärexamen
Specialveterinärexamen är en yrkesinriktad påbyggnadsexamen.

Målet för specialveterinärutbildningen är att göra veterinären förtrogen med den vetenskapliga kunskapen inom det egna specialområdet samt ge färdigheter för specialveterinärs uppgifter inom området, för upprätthållandet av yrkesskickligheten och utvecklandet av det egna specialområdet samt för verksamhet som specialveterinär inom veterinärvård och i andra uppgifter som förutsätter specialkunnande inom området.
En legitimerad veterinär kan specialisera sig på följande områden:

  • smådjurssjukdomar
  • hästsjukdomar
  • hälso- och sjukvård för produktionsdjur
  • smittosamma djursjukdomar
  • miljöhälsovård
  • livsmedelshygien i produktion

Specialiseringsexamens uppbyggnad

Specialveterinärutbildningen omfattar totalt 240 studiepoäng (1 sp motsvara ca 26 timmars arbete) och kan avläggas på cirka fyra år.
Den som studerar för specialveterinärexamen ska genomgå en allmän utbildningsdel på ett år (30 sp) i uppgifter som lämpar sig för specialiseringsområdet samt handledd specialiseringsutbildning på cirka tre år (210 sp). I specialiseringsutbildningen ingår grundläggande och fördjupade studier samt kursformad teoretisk utbildning, provportfolio inom specialiseringsområdet, publikation, förhör inom specialiseringsområdet eller någon annan av universitetet godkänd studieprestation samt skriftliga rapporter i enlighet med ämnesspecifika bestämmelser. Den allmänna utbildningsdelen ska avläggas innan man söker till utbildningen.
Uppbyggnaden av specialiseringsexamen beskrivs närmare i fakultetens stående föreskrifter.