Silmätutkimus
Sarveiskalvosairaudet ovat yksi yleisimmistä hevosilla tavattavista silmäsairauksien ryhmistä. Traumaperäiset sarveiskalvohaavat ovat hevosilla suhteessa yleisiä silmien sijainnin sekä saaliseläimelle tyypillisen pakokäyttäytymisen vuoksi.
Den svenska översättningen är under arbete.

Hevosen silmän sarveiskalvon bakteerin tai rihmasienen aiheuttamat tulehdukset ovat vakavia, potentiaalisesti näkökyvyn säilymistä uhkaavia tiloja ja vaativat nopeaa ja intensiivistä hoitoa. Tulehduksen aiheuttavan bakteerin tai rihmasienen laji ja mikrobilääkeherkkyys pyritään selvittämään silmästä otetuista näytteistä, jotta hoidoksi valittaisiin kyseiseen mikrobiin mahdollisimman hyvin toimiva antibiootti- ja/tai sienilääke.

Hevosten sarveiskalvon tulehduksissa yleisimmin tavatuista aiheuttajamikrobeista on tutkittua tietoa, mutta tulokset vaihtelevat alueellisesti muun muassa ilmasto-olosuhteista riippuen. Tietoa yleisimmistä aiheuttajamikrobeista on julkaistu useista maista ja maanosista ympäri maailmaa. Vastikään julkaistu tutkimus kuvaa Yliopistollisessa Hevossairaalassa todettuja hevosten sarveiskalvoinfektioiden aiheuttajamikrobeja sekä niiden mikrobilääkeherkkyyksistä yli 10 vuoden ajalta. Tulokset muun muassa ohjaavat Pohjoismaisissa ilmasto-olosuhteissa työskenteleviä eläinlääkäreitä lääkevalinnoissa ja hoidon suunnittelussa jo ennen näytetulosten valmistumista.

Silmänpaineen mittaus on olennainen osa perusteellista silmätutkimusta. Vastikään julkaistussa tutkimuksessa vertasimme kahden eläimillä yleisesti käytettävän silmänpainemittarin luotettavuutta ja tarkkuutta hevosilla.