Linkki

Ett typiskt besök består av:

  • en rundtur på institutionen och besök till NODES-labbet
  • Marshmallow-utmaningen som en programmeringsaktivitet
  • Programmering med t.ex. Scratch

Vi tar också emot önskemål om innehållet för besöket.

Man kan besöka med grupper av vilken ålder som helst, programmet anpassas alltid till kunskapsnivån hos gruppen.
 

Linkki finns på Campus Gumtäkt i Helsingfors, på andra våningen av Exactum-byggnaden (Pehr Kalms gata 5).

Kontaktperson: Jenna Tuominen

Fråga om besök på adressen linkki@cs.helsinki.fi så kan vi komma överens om ett datum.