Kemiklassen Gadolin

Gadolin_ Veera ja lapsi

Kemiklassen Gadolin är en mångsidig och funktionell inlärnings- utvecklings- och forskningsmiljö för kemi. Vi erbjuder fascinerande upplevelser för skolor och undervisningsinstitutioner och vårt mål är att stöda inlärning och undervisning inom kemi. Vi vill också öka intresset till kemi och medvetenheten om den breda kemibranschen, ge information studier och arbetsmöjligheter inom kemi, samt göra inlärningen av kemi till en upplevelse.

Vår huvudverksamhet är funktionella studiebesök, genom vilka undervisningsgrupper av olika åldrar kan uppleva kemiexperiment i ett genuint universitetslaboratorium, bekanta sig med molekylmodellering i datorklass, möta forskare och besöka deras forskningslaboratorium, samt få kunskap om kemibranschen och kemistudier.

Kemiklassen Gadolin är en träffpunkt för företag, forskare, lärare samt barn och unga. Vi är en del av LUMA-center Finland och verkställer det nationella uppdraget som LUMA-center Finland fått av undervisnings-och kulturministeriet.

Kemiklassen Gadolin började sin verksamhet hösten 2008 och har fått sitt namn efter den finländska kemisten Johan Gadolin (1760-1852). Du hittar Kemiklassen Gadolin på Helsingfors universitets avdelning för kemi.

På grund av Helsingfors universitets linjeringar för att hindra spridningen av coronaviruset, har Kemiklassen Gadolin blivit tvungen att inhibera alla studiebesök och aktiviteter för tidsperioden 16.3.–31.5.2020.

virtuaaligadolin_etusivukuva

Målet med VirtuaaliGadolin är att befrämja glädjen man får av att lyckas och av att få nya insikter inom kemi, oberoende av tid, hemort eller studieplats. På vår hemsida har vi samlat arbetsanvisningar, fjärrföreläsningar och virtuella studiebesök som lämpar sig till kemiundervisningen både hemma och i skolan. Allt material är gratis och får fritt användas.

Vi önskar studerande av alla åldrar välkomna!

Med vår elektroniska bokningskalender kan du boka ett studiebesök till Kemiklassen Gadolin. Mera information om studiebesöken hittar du här.

Bokningskalendern för besöken under hösten 2020 öppnas 19.8.2020 kl. 9.00. Länken till bokningskalendern publiceras på den här sidan. Vi beklagar att vår bokningskalender är på finska. Om du vill göra en bokning på svenska, kontakta oss via e-post vid kemianluokkagadolin@helsinki.fi . Vi avhåller rätten till förändringar och följer aktivt situationen med covid-19-infektionssjukdomen. Ifall undantagsarrangemangen gäller även hösten 2020, kommer Kemiklassen Gadolins verksamhet att fokusera på utvecklandet av virtuellt undervisningsmaterial.

Anvisningarna till Kemiklassen Gadolins arbeten hittar du i vår materialbank. I materialbanken hittar du också våra demonstrationer och molekylmodelleringsanvisningar. Anvisningarna är ordnade enligt nyckelord, arbetets längd och målgrupp. Anvisningarna får fritt användas i undervisning, men arbetssäkerheten måste beaktas i utförandet.

I Kemiklassen Gadolin arrangeras inspirerande vetenskapsfester. Vi erbjuder färdiga vetenskapsfesthelheter med olika teman. Ifall du inte hittar en lämplig helhet kan vi också bygga ihop en unik helhet som tar i beaktande gästernas ålder, önskemål och intressen.

På vetenskapsfesterna lär man sig och får nya insikter. Med hjälp av våra skolade handledare är utförandet av experimenten och lösandet av forskningsutmaningarna framförallt roligt och säkert!

Här finner du mera information om vetenskapsfester.

Boka tidpunkten för din vetenskapsfest här.

Huvudsaklig finansiär

Neste Oyj

Övriga finansiärer

BASF Oy | Borealis Polymers Oy | Kemianteollisuus ry | Kemira Oyj |Oy Linde Gas Ab | Thermo Fisher Scientific Oy

Institutionen för kemi vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet står för laboratoriet för Kemiklassen Gadolin.

Instrumentdonatorer

Bruker Corporation | IS-Vet Oy | Laskentaväline Oy | Metrohm Nordic Oy | Suomen 3M Oy | VWR International Oy

Övriga samarbetspartners

Helsingfors stad | Kemi-tidningen | Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen MAOL rf | Undervisningsstyrelsen | Suomalaisten Kemistien Seura ry, avdelningen för kemiundervisning | Suomen Bioteollisuus ry FIB