Kemiklassen Gadolin

Johan Gadolin

Kemiklassen Gadolin är en mångsidig och funktionell inlärningsmiljö som erbjuder fascinerande upplevelser för skolor och läroinstitutioner.  Vår målsättning är att stöda inlärning och undervisning i kemi, förbättra kemins lockelse, öka medvetenheten om hela det breda kemifältet, erbjuda information om studier och alternativ inom kemi, samt ge inlärningsupplevelser i kemi.

Vår huvudsakliga verksamhetsform är aktiva lärobesök, där elevgrupper från olika skolnivåer får göra kemiexperiment i ett riktigt universitetslaboratorium, bekanta sig med möjligheter inom molekylmodellering i ett datorlabb, träffa forskare och besöka deras forskningslaboratorier, samt få information om kemibranschen och kemistudier.

Studiebesöken är gratis för elevgrupper. Innehållet planeras alltid i samarbete med läraren och med hänsyn till de pedagogiska målsättningarna.

Helsingfors universitet, olika företag, lärosamfund på olika nivåer, och många andra instanser idkar nära samarbete för att förverkliga målsättningarna för Gadolin.

Kemiklassen Gadolin, som öppnades på hösten 2008, är namngiven efter den finländska kemisten Johan Gadolin (1760-1852).

Ämnesområdet för studiebesöket planeras så att det stöder de pedagogiska målsättningarna för gruppen. Man kan välja uppgifterna som utförs under besöket bland våra arbetsinstruktioner. Tid och längd på besöket kan fritt väljas ur vår bokningskalender. Välj en tid som passar er innan du ringer oss.

Studiebesöket kan räcka mellan en och åtta timmar enligt eget val. Studiebesöket planeras med experiment i laboratorium, molekylmodellering med dator, besök i forskningslaboratorier, en allmän presentation eller en rundvandring på Campus Gumtäkt, enligt era behov. Studiebesöket planeras så att det stöder det pedagogiska innehållet och metoderna i gruppens undervisning, samt stöder intresset för kemi.

De aktiva studiebesöken handleds av deltidshandledare vid Kemiklassen Gadolin. Våra handledare är studerande i kemi med utbildning till handledare vid Gadolin.

Du kan be om undervisning på finska, svenska eller engelska av våra språkkunniga handledare. Nämn önskat språk då du ringer vårt bokningsnummer.

Studiebesöken under hösten 2019 är reserverade. 

Vår bokningskalender öppnas 9.12.2019 kl 9.00 på denna sida. Vi beklagar att vår bokningskalender är på finska. Om du vill göra en bokning på svenska, kontakta oss via e-post vid kemianluokkagadolin@helsinki.fi

Observera att man även kan besöka våra andra vetenskapsklasser.

1. Börja förbereda besöket i god tid. Bokningen bör göras minst två (2) veckor innan den planerade besöksdagen, men eftersom vi har stor efterfrågan, kan vi inte garantera att besöket kan organiseras.

  • Se möjligheterna som presenteras nedan, bl.a. experiment som finns till buds.
  • Fundera på vilka mål du vill uppnå med besöket, t.ex. i relation till din elevgrupps inlärning och kursen/ämnet du undervisar i. 
  • Fundera på vilka innehåll besöket borde ha.
  • Observera att man kan boka ett besök för vardagar antingen mellan kl. 8 och 12 eller mellan kl. 12 och 16. I vår kalender ser du de tider som är lediga för tillfället.

2. Boka besök i kalender eller kontakta Kemiklassen Gadolin för att boka ert besök.

  • Boka besök i vår kalender. Du kan också boka besök genom att ringa numret 02941 50672. På andra tider lämna ett meddelande på telefonsvararen på ovanstående nummer, eller be oss ringa genom e-post till kemianluokkagadolin@helsinki.fi.
  • Efter ditt besök har behandlats får du en bekräftelse på bokningen via e-post.
  • Handledarna för ert besök kommer att kontakta dig då tidpunkten för besöket närmar sig (cirka en vecka innan) och önska er välkomna.
  • Handledarna tar emot din grupp i aulan i Chemicum-byggnaden på överenskommen tidpunkt. Om ni kommer för sent till Gumtäkt, var god och informera handledaren.

Du kan kontakta oss med alla dina frågor: kemianluokkagadolin@helsinki.fi.

OBS! Om vår kalender är fullbokad kan ni kontakta Aalto Junior som fungerar vid Aalto-universitetet på Campus Otnäs i Esbo. 

Kemiklassen Gadolin erbjuder skolorna utmärkta förutsättningar för att besöka ett äkta studentlaboratorie i kemi. I vårt laboratorium finns många traditionella laboratorieinstrument samt ny, modern laboratorieutrustning. Bland de nyaste redskapen finns FT-IR, gaskromatograf, spektrofotometer, och andra automatiska mätningsredskap. Gasexperiment får man göra och se med helium, koldioxid, och kväve i vätskeform. Undervisningen i experiment och bruk av instrumenten ger klara och tydliga grundkunskaper i forskningsmetoderna i kemi och teorierna bakom arbetet. Undervisningen stöder elevernas insikter och intressen samt aktiverar eleverna till eftertanke och egna insikter. Vi försöker utnyttja forskande inlärning i våra undervisningsmetoder och ge eleverna en känsla av forskarens roll.

Vårt utbud av arbetsinstruktioner innehåller uppgifter för olika årskurser och olika ämnesområden. Vi utvecklar vår undervisning och nya elevuppgifter tillsammans med olika samarbetspartners. Uppgifterna finns under fem olika teman: vardagskemi, grön kemi, materialkemi, energi, och det nyaste temat, människans  hälsa och välbefinnande. Ni kan välja och önska er de uppgifter ni helst vill ha ur utbudet.

Vårt laboratorium är utrustat med tillräckligt många laboratorierockar, skyddsglasögon, och vid behov skyddshandskar. Dessa är standardsutrustning för forskare och kemistuderanden då de arbetar i laboratoriet. Det är tryggt och intressant att arbeta med oss. 
 

Vi har också många imponerande demonstrationer i vårt utbud, vilka handledarna kan förverkliga.

Demonstrationerna är åskådliga och förbluffande, och deras syfte är att aktivera elevernas tänkande samt att illustrera sambandet mellan naturfenomen och deras teoretiska förklaringar. Det är möjligt att utföra de flesta demonstrationerna också i skolan.

Molekylmodellering är den mest populära aktiviteten efter laboratorieuppgifterna. Våra handledare planerar och skräddarsyr modelleringar så att de stöder temat och experimenten. Ni kan alltså önska er ett passande ämne bland dessa modelleringar.

I samband med studiebesöken kan vi arrangera en introduktion till universitetsstudier i kemi eller forskningen och forskarna i forskningsgrupperna i kemi.

Kemiklassen Gadolin finns på Campus Gumtäkt i Helsingfors, på första våningen i Chemicum-byggnaden (A. I. Virtanens plats 1).   

Kontaktperson: Oona Kiviluoto

Huvudsaklig finansiär

hyluma-gadolin-neste

Övriga finansiärer

AGA Oy | BASF Oy | Borealis Polymers Oy | Kemianteollisuus ry | Kemira Oyj | Thermo Fisher Scientific Oy

Institutionen för kemi vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet står för laboratoriet för Kemiklassen Gadolin.

Instrumentdonatorer

Bruker Corporation | IS-Vet Oy | Laskentaväline Oy | Metrohm Nordic Oy | Suomen 3M Oy | VWR International Oy

Övriga samarbetspartners

Helsingfors stad | Kemi-tidningen | Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen MAOL rf | Undervisningsstyrelsen | Suomalaisten Kemistien Seura ry, avdelningen för kemiundervisning | Suomen Bioteollisuus ry FIB
 

Utvecklinkgsgruppen för kemiklassen Gadolin deltar i planeringen och utvärderingen av verksamheten, samt utvecklar resursanskaffning.

Ordförande

Professor Maija Aksela
Institutionen för kemi, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet

Vice ordförande

Universitetslektor Johannes Pernaa
Institutionen för kemi, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet

Medlemmar

Verkställande direktör Mika Aalto
Kemianteollisuus ry

Senior R&D Manager Diagnostics Sirpa Riistama-Laari
Thermo Fisher Scientific Oy

Ombud Carmela Kantor-Aaltonen
Suomen Bioteollisuus ry FIB

Forskare Kaisa Karisalmi
Kemira Abp

Personalchef Marja Ora
Borealis Polymers Oy

Forskare Miikka Pakkala
Neste Abp

Kommunikationschef Iiris Ponkala-Kauppila
BASF Ab

Ombud Anni Siltanen
Kemianteollisuus ry

Personalchef Mika Talvio
Oy AGA Ab

Sekreterare

Koordinator Oona Kiviluoto
Institutionen för kemi, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet

Vice koordinator Iisa Rautiainen
Institutionen för kemi, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet