Vi erbjuder grupper från olika lärosamfund möjligheten att besöka universitetet och bekanta sig med forskning och studier inom olika vetenskaper.

De sk. vetenskapsklasserna i vetenskapsutbildningscentret är lämpliga för många sådana aktiviteter som inte kan förverkligas i vanliga daghem, grundskolor, eller gymnasier. I samband med besöken kan man också få träffa forskare och bekanta sig med den senaste spetsforskningen.

Universitetet tar ingen avgift för besöken.