Vi erbjuder grupper från olika lärosamfund möjligheten att besöka universitetet och bekanta sig med forskning och studier inom olika vetenskaper.

De sk. vetenskapsklasserna i vetenskapsutbildningscentret fungerar som inspirerande och autentiska inlärningsmiljöer för barn och ungdomar. De vetenskapsklasserna är lämpliga för många sådana aktiviteter som inte kan förverkligas i vanliga daghem, grundskolor, eller gymnasier. I samband med besöken kan man också få träffa forskare och bekanta sig med den senaste spetsforskningen.

Universitetet tar ingen avgift för besöken.

(Vetenskapslaboratorierna fungerar också som en inspirerande och autentisk lärmiljö som en del av lärarutbildningen och som miljöer för kooperativ forskning, utveckling och interaktion mellan nationella och internationella aktörer.)