Vetenskapsäventyr för lärogemenskap

Vi erbjuder lärogemenskap på olika stadier i Helsingforsregionen vetenskapsäventyr som ordnas i deras egna utrymmen enligt möjlighet.

Vetenskapsäventyret kan innehålle t.ex. språk- och kulturäventyr, naturvetenskapslektioner och/eller en matematikdag. 

Vetenskapsäventyren leds av entusiastiska universitetsstuderande som fått utbildning till uppgiften.

Vi ger grundutbildning, främst för lärogrupper från 2:a och 3:e klassen enligt efterfrågan, och erbjuder inlärningsäventyr där eleverna får smakbitar av olika språk och kulturer genom olika aktiviteter.

Syftet är att lyfta fram språk samt inspirera och intressera barnen till språkstudier. Grunden är olika färdighetstyper och inlärningsstilar samt verksamhetsbaserad utbildning. Hur man hälsar, numren och sånger från olika länder är de saker som många elever främst minns att de lärt sig.

Inlärningsäventyren organiseras i Helsingfors universitets utrymmen eller i skolor i Helsingforsregionen. Inlärningsäventyren planeras och förverkligas av ämnesstuderande i humanistiska ämnen (språk, historia) som en del av deras universitetsutbildning.

Inlärningsäventyren består oftast av workshops i olika språk och en Europa-trickbana.

Varje lärogrupp går tillsammans med sin lärare igenom alla workshops och den engelskspråkiga Europabanan, varav varje tar omkring 25 minuter. Med tre workshops (t.ex. franska, finska, tyska) tar hela evenemanget sammanlagt två timmar inklusive alla övergångar.

Om äventyret ordnas i skolan bör skolan reservera ett klassrum per workshop samt en gymnastiksal för Europabanan. Om det är många elever som deltar behövs parallella workshops, och därmed också mera utrymmen. Studerandena måst få tillgång till utrymmena minst en halv timme innan workshopsen börjar.

Det har visat sig att förmiddagen är den bästa tiden för äventyren, då eleverna är som piggast och evenemanget inte påverkar luncharrangemang.

Under en mattedag kommer två studerande från Helsingfors universitet till skolan och håller en matematikworkshop. I matteworkshopen sysslar vi med inspireranbde och aktiverande matematik!

Tema för workshopen kan vara t.ex. funktioner, bråktal, eller problemlösning. Det finns bra worshopprogram även utanför det egentliga innehållet i skolmatematiken – t.ex. spel med samband till nätteori utvecklar samarbetsfärdighet, problemlösnings- och slutledningsförmåga. Medan de spelar ett roligt spel kan eleverna alltså lära sig nyttiga färdigheter och klassens samhörighet kan förstärkas.

Mattedagarna anordnas i mars-april i skolor i Helsingforsregionen. Mattedagen är avgiftsfri för skolan. Man kan boka en dag per webblankett. Innan du bokar tid, var god och läs lärarinstruktionerna (på finska).

OBS! Antalet mattedagar är begränsad. Vi informerar er om mattedagen kan förverklgas i er skola före slutet av februari.

Nya önskemål om mattedagar kan inte tas emot för tillfället.