Kompetensutveckling

Vi erbjuder lärare på olika utbildningsstadier stöd för utveckling av deras kompetens. Vi organiserar utbildning som utvecklar pedagogiskt kunnande både enligt läroämne och genom att kombinera och förenhetliga olika läroämnen/vetenskapsgrenar på basen av olika fenomen.

Vi förverkligar utbildningar i samarbete med olika partners, t.ex. pedagogiska lärarorganisationer. Vi är också med om att förverkliga nationella utbildningshelheter för LUMA-center Finland. Fortbildning som organiseras på beställning ger vi i samarbete med HY+ Ab.

Vi önskar lärare välkomna att delta även i våra samfundsinriktade forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vi arrangerar vetenskapskaféer, där de nyaste undervisnings- och forskningsrönen presenteras till stöd för det praktiska undervisningsarbetet. Kaféerna är till för lärare på olika stadier, lärarstuderande, studiehandledare, lärarutbildare, samt alla andra som är intresserade.

Nätverket LUMA-center Finland arrangerar i slutet av våren varje år De nationella LUMA-dagarna.

I samband med utbildningsdagarna organiseras även International LUMAT Symposium: Research and Practice in Math, Science and Technology Education.

Vi deltar i utvecklingsprogrammet LUMA FINLAND, som iscensatts av LUMA-center Finland, med flera projekt. 

FORSKANDE INLÄRNING OCH UNDERVISNINGSTEKNOLOGI I MATEMATIK SAMT ARBETSLIVET

FORSKANDE INLÄRNING OCH UNDERVISNINGSTEKNOLOGI I NATURVETENSKAP OCH MILJÖFOSTRAN SAMT ARBETSLIVET

TEKNOLOGIFOSTRAN: PROGRAMMERING, ROBOTIK OCH INFORMATIONSSAMHÄLLET