I F2k-laboratoriet bekantar vi oss experimentellt med fenomen som ledde från klassisk fysik till modern fysik. Viktiga teman är t.ex. kvantiseringen av ljus, materia, och laddning. Experiment som rör t.ex. elementarladdning, elektroners laddning och fotoelektriska fenomen tangerar innehållet i de sista kurserna i gymnasiet, och skolorna har oftast inte utrustning för experimenten.

Laboratoriet är särskilt lämpat för gymnasiekursen i modern fysik, men även andra gymnasiegrupper kan ha glädje av ett besök. Dessutom kan vi presentera institutionen för fysik, fysikstudier, och forskning i fysik för besökarna (t.ex. i form av ett besök till en forskningsavdelning). Vi anordnar aktiviteter för andra än gymnasiegrupper endast i undantagsfall. 

Läs mera om arbetsinstruktionerna, bakgrunden till uppgifterna, praktiska frågor, och boka ett besök!
 

UPPGIFTER INOM MODERN FYSIK

Fotoelektricitet (pdf): Upgiften mäter Plancks konstant via brytspänningen hos elektronerna som lösgjorts av fotoner.

Egenladdningen hos elektroner (pdf). Under uppgiften leds en elektronstråle på en cirkelbana med hjälp av magneter och dess specifika laddning mäts.

Millikans experiment (pdf). Uppgiften studerar kvalitativt Millikans oljedroppsförsök, med vilket man bestämde elementärladdningens storlek år 1909.

Strålningen hos en svartkropp (pdf). Under uppgiften mäts spektret hos en glödtråd och studeras egenskaperna med strålningen hos en svartkropp. För tillfället ur bruk.

Spektrumexperiment (pdf). Uppgiften mäter strålningsspektrum och spektrallinjer hos ljuskällor såsom glödlampor eller gasurladdningslampor.

Övriga uppgifter

Induktion av signaler (pdf; på finska). Uppgiften använder ett oscilloskop för att undersöka inducerade växelströmsignaler.

Bakgrund till uppgifterna

En överblick av bakgrunden till F2k-uppgifterna. Del 1 och del 2 (pdf; på finska).

FÖRE BESÖKET

 • Välj vilka uppgifter ni vill utföra (koordinatorn kan hjälpa med rekommendationer) En besöksgrupp hinner vanligtvis med 2-3 uppgifter.
  • Elektroners laddning och ljuselektriska fenomen är kvantitativa uppgifter, där man typiskt utför en serie mätningar, och resultaten behandlas antingen på plats eller efter besöket.
  • I de andra uppgifterna undersöks fenomenen på den kvalitativa nivån och hjälpfrågor besvaras.
 • Gå igenom ämnesinnehållen med dina elever före besöket.
 • Arbetsinstruktioner finns på plats, men du kan också skriva ut dem åt dina elever på förhand.

UNDER BESÖKETS GÅNG

 • Den typiska strukturen på ett besök är: Presentation av institutionen för fysik och att studera fysik (30 min); uppgifter (60 min); och ett besök till forskningsavdelningen (30 min).
  • Koordinatorn hämtar gruppen från aulan i Physicum-byggnaden.
 • Läraren och koordinatorn för F2k-laboratoriet hjälper till med uppgifterna.
 • Om tiden räcker till kan eleverna behandla resultaten med datorerna på plats, eller med sina egna hjälpmedel.

EFTER BESÖKET

 • Ett sammandrag av resultaten och vad vi lärt oss.

F2k-laboratoriet finns på Campus Gumtäkt i Helsingfors, på andra våningen i Physicum-byggnaden (Gustaf Hällströms gata 2).

Kontaktperson: Christoffer Fridlund

Man kan boka ett studiebesök (på svenska) med kontaktperson (se ovan).