Utbildningsprogram

Utforska vårt utbildningsutbud och hitta din favorit. Du kan söka till våra internationella program 3.12.2019–10.1.2020. Den gemensamma ansökan är 18.3–1.4.2020. Om du vill doktorera så är nästa ansökningar 3–17.9.2019 och 5–19.11.2019 (endast vissa program).

Sök utbildningar

Examensnivå

Lägre högskoleexamen: 5-årig kandidat- och magisterexamen eller 3-årig kandidatexamen (till exempel barnträdgårdslärare)
Högre högskoleexamen: 2-årig magisterexamen eller medicine/odontologie licentiatexamen

Undervisningsspråk