Välkommen till Helsingfors universitet!

Bästa du som inleder dina studier vid Helsingfors universitet hösten 2019!
 

Jag är stolt över att du valde att söka till Helsingfors universitet. Grattis till den studieplats du fick hos oss!

Bland världens cirka 16 000 universitet ligger Helsingfors universitet bland de 100 bästa i fråga om både forskningens kvalitet och kvantitet. Du har alltså valt ett av världens bästa mångvetenskapliga universitet, som erbjuder dig gynnsamma omständigheter för att få lära dig av personer som är toppforskare inom sitt område!

Våra mångvetenskapliga kandidat- och magisterprogram
Våra utbildningsprogram har ett brett utbud av mångvetenskaplig undervisning som du kan ta del av. Inom de flesta kandidatprogrammen ges du möjlighet att bekanta dig med de olika vetenskapsområdena som programmet erbjuder och du förväntas inte välja specialområde förrän senare under kandidatstudierna. Många av våra magisterprogram är kopplade till vetenskap med nyckelställning i arbetet för en bättre och hållbarare värld. Du utvecklas till expert på ditt eget område och får förmåga att förstå omfattande helheter, komplexa samband och deras konsekvenser.

I alla våra utbildningsprogram ingår allt mer sådana element som ger dig nyttiga färdigheter med tanke på arbetslivet: bl.a. arbetspraktik, forskningsprojekt och möjligheter till internationellt utbyte.

Tillsammans är det lättare för oss att nå våra mål
Vare sig ditt mål är att hitta din egen passion eller att lösa aktuella globala problem, hoppas vi att universitetsstudierna kommer att bli en språngbräda till din drömkarriär. På färden får du stöd av dina studiekamrater, utbildningsprogrammets lärare och personal samt studentrådgivningen.  I Instruktioner för studerande kan du läsa mer om olika tjänster för studenter.

Helsingfors universitet är hemvist för sammanlagt 40 000 studenter och anställda. Jag önskar dig varmt välkommen till studierna och till vår aktiva gemenskap! Vi ses på universitetets campus i augusti 2019!

Med vänlig hälsning
Jari Niemelä, Helsingfors universitets rektor

Kom ihåg att göra följande före introduktionsveckan i slutet av augusti:

  • Tagit emot studieplatsen i tjänsten Studieinfo.fi före 8.7.2019 kl. 15.00.
  • Om din antagning är villkorlig, ska du skicka in de dokument som krävs inom den utsatta tiden. Läs mer om vad som gäller för din utbildning på den här listan och följ anvisningarna på listan. Obs! Ett undantag är vissa magisterutbildningar för vilka det inte publiceras någon webbsida för poängen. Ansökningsobjekten inom den öppna universitetsleden och överflyttningsansökan har inte heller någon poängsida. När det gäller dem ska du läsa anvisningarna.
  • Läst anvisningarna för nya studerande i Instruktioner för studerande.
  • Lämnat in ansökan om studiekort.
  • Lämnat in bostadsansökan.
  • Aktiverat din it-behörighet.
  • Bekantat dig med studentens digitalkompetens.

Efter att du har fått en studieplats hos oss får du också mycket information genom till exempel nyhetsbrev som skickas till dig. Du kan börja förbereda dig för studierna redan under sommaren. Nedan räknar vi upp sådant som är kopplat till studiestarten och som är till för att hjälpa dig att komma igång i höst.

Introduktionen och tutorerna

Introduktionsveckan ordnas en vecka före läsårets början. Då blir du bekant med universitetet och introducerad i de viktigaste funktionerna. Introduktionsveckans program vid din fakultet hittar du i Instruktioner för studerande. Varje ny studerande som inleder sina studier i höst har en egen tutorgrupp. Tutorgruppen leds av en äldre studerande (tutor) vid samma fakultet. Du träffar din tutor senast i början av introduktionsveckan.        

Under första veckan i september bär universitetets studenter och anställda Ask me-pins

Universitetet väntar redan på dig! Vi vill vara säkra på att dina första veckor vid universitetet går så bra som möjligt. Vi hoppas att du inte är rädd att fråga oss om vad som helst som du funderar över. Därför kommer vi under hela första veckan i september (2–6.9) att bära rosa T-tröjor eller pins med texten Ask Me! Fråga oss – vi svarar gärna!

Bli bekant med studentorganisationerna på Öppningskarnevalen 2.9!

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS), studentföreningarna och universitetet organiserar tillsammans universitetets öppningskarneval. På karnevalen får du njuta av musik, mat och dina nya studiekompisar, stifta bekantskap med olika studentföreningar och samla nya overallmärken. Öppningskarnevalen 2019 går av stapeln måndagen den 2 september kl. 14–18 på Centrumcampus: i huvudbyggnaden, i Porthania, i Tankehörnan och på de omgivande gatorna.                                            

Upplev Gulisäventyret 27.9!

Kom med på Finlands största gulisevenemang, lär känna dina nya studiekompisar och studiestaden Helsingfors! Gulisäventyret är HUS stadsorientering för första årets studerande. Orienteringen har 100 kontroller och väntas locka 3 000 deltagare. Samla ihop ett lag och ta er runt stan till studentkårens, studentföreningarnas och universitetets kontroller där ni får lösa olika uppgifter och har chans att vinna fantastiska priser! Anmälningstiden börjar 4.9 kl. 12. Anmäl er här. Biljetterna till Gulisäventyrets efterfest släpps 6.9 kl. 12. Läs mer på Gulisäventyrets webbplats.

Spara dessa datum

  • Universitetets öppningskarneval måndag 2.9.2019
  • Gulisäventyret fredag 27.9.2019

 

Tankehörnan
Tankehörnan i Helsingfors centrum är en öppen mötesplats för vetenskapen och stadens invånare. Programmet byggs upp kring olika vetenskapsteman och enskilda evenemang och tar upp både universitetets mångsidiga forskning och dagsaktuella frågor. Välkommen att följa diskussionerna på plats eller via nätet!

Helsinki Think Company – insikter genom samarbete
Helsinki Think Company är en företagsam mötesplats där studerande, forskare och andra entreprenörssinnade kan knyta kontakter och skapa nätverk. Think Company är verksam på alla fyra campus. Här kan du ordna och delta i evenemang, föra fram dina idéer och få feedback på dem!

Karriärservice
Du kan vända dig till Helsingfors universitets karriärservice från det första studieåret ända till ett år efter examen. Din egen karriärväg utkristalliserar sig under studiernas gång. Karriärservicen erbjuder studerandena vägledning, råd, utbildning och också information om möjligheter i arbetslivet.

Grattis också till föräldrarna och andra närstående till alla dem som fick studieplats! Universitetsstudierna innebär en ny period i studentens liv, men ofta också i de närståendes. Helsingfors universitet är ett bra val av studieplats. Vi stöder studenten på många sätt under studiernas gång, till exempel genom att erbjuda handledning, rådgivning, högklassig hälsovård (SHVS länk: https://www.yths.fi/sv), förmånliga studentrestauranger och en trygg studiemiljö. Trots att de som inleder sina studier är vuxna eller unga vuxna kan närstående personer stödja dem under studierna. https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/till-den-studerandes-foraldrar

För att den nya livsperioden ska vara en intressant möjlighet för alla att utvecklas erbjuder Helsingfors universitet också olika studiemöjligheter som är öppna för alla. Det lönar sig att ta en titt på dessa, vare sig du är den som har fått studieplats eller en närstående.