Specialarrangemang (individuella arrangemang) vid urvalsprovet under coronavirussituation 2020

De finländska universiteten har konstaterat att det på grund av coronavirussituationen inte är tryggt att ordna urvalsprov på traditionellt sätt. I och med detta befinner sig fakulteterna i en exceptionell situation där de måste göra ändringar i antagningsgrunderna 2020 efter att ansökningstiden gått ut.

Helsingfors universitet informerar om ändringarna på sidan Studentantagningen under coronavirussituationen. De flesta gemensamma urvalsprov som ordnas i samarbete med andra universitet informerar om ändringarna på samarbetets egna sidor.

Ifall du ansökt om special arrangemang, alltså individuella arrangemang, till urvalsprovet, är ansökan och besluten i kraft oavsett de förändrade antagningsgrunderna. Vi skickar beslutet om specialarrangemang per e-post senast cirka en vecka före provet.

I studentantagningen avses med specialarrangemang individuella praktiska arrangemang vid ett urvalsprov. Du kan beviljas specialarrangemang t.ex. av hälsoskäl. Läs de ursprungliga instruktionerna för hur du söker specialarrangemang till urvalsprovet

[Uppdaterat 30.4.2020]

Ansökningar för specialarrangemang tas i beaktande i den mån det är möjligt för varje urvalsprov.

Ifall provtiden ändras, läggs tilläggstiden i proportion till den nya längden av urvalsprovet.

Den sökande är själv ansvarig för att arrangera de individuella arrangemang som gäller användning av dator och ett skilt provutrymme i digitala urvalsprov.

Ifall du har nya behov av individuella arrangemang på grund av förändringar i urvalsproven, ska du genast skicka en ansökan om specialarrangemang till oss.

Ifall du har nya behov av individuella arrangemang på grund av förändringar i urvalsproven, ska du genast skicka en ifylld ansökningsblankett om specialarrangemang till oss.

Ansökningsblankett för specialarrangemang

Till ansökan ska du bifoga ett expertutlåtande där det framgår hurdana specialarrangemang du behöver och varför. Om du ansöker om specialarrangemang t.ex. på grund av en skada eller sjukdom ska du bifoga ett läkarutlåtande till din ansökan..

Uppgifter som expertutlåtandet ska innehålla:

  • varför du behöver specialarrangemang
  • en tydlig beskrivning av vilka specialarrangemang som rekommenderas för dig
  • dina personuppgifter
  • namn och ställning (yrke/expertroll) på den som gett utlåtandet
  • datum.

Du behöver inte lämna in utlåtandet eller studentexamensnämndens beslut om specialarrangemang i original, det räcker med kopior. Bilagorna till ansökan returneras inte.

Universitetet har möjlighet att inte bevilja specialarrangemang, om arrangemangen är omöjliga att ordna t.ex. av tidsskäl.

Förbered dig på att visa upp de ursprungliga intygen i början av studierna om du blir antagen.