Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper, Svens­ka Social- och kom­mu­nal­högs­ko­lan, antagningen 2020

Ändringarna i antagningsgrunderna har publicerats 30.4.2020. Sidan har senast uppdaterats: 15.5.

Från den här sidan kommer du framåt till information om ändringar i antagningsgrunder för följande sökmål: