Övriga studiemöjligheter

De flesta fakulteterna beviljar rätt att avlägga så kallade fristående studier. Den fristående studierätten är begränsad till det ämnet och den mängd studier som rätten beviljats för. Studierna är avgiftsbelagda och leder inte till examen.

Rätt att avlägga fristående studier kan bland annat beviljas en person som avlägger en examen vid en annan högskola. Rätten kan även beviljas en person som behöver en studiehelhet för att komplettera sin examen eller för att få en viss kompetens.

Studierätten söks från den fakultet där studierna ska avläggas. Ansökningsförfarandet och ansökningstiden varierar från en fakultet till en annan.

Det riksomfattande avtalet om flexibel studierätt (JOO-studierätt) ger grundexamens- och forskarstuderande rätt att i sin examen inkludera studier vid ett annat finländskt universitet. JOO-studierna är avgiftsfria. Den studerande måste vara anmäld som närvarande vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och genomföra studier vid ett annat universitet.

Syftet med flexibel studierätt är att utvidga universitetets (hemuniversitetets) studieutbud, utöka valmöjligheterna och stöda studiegången. För de studerande erbjuder den flexibla studierätten en möjlighet att foga lämpliga studier från andra universitet till sin examen och att utnyttja andra universitets experter och specialområden för sina studier.

JOO-an­sö­kan

Pedagogiska fakulteten arrangerar under läsåret 2018–2019 följande studiehelheter:

  • pedagogiska studier för lärarbehörighet på svenska, finska och engelska
  • fristående speciallärarstudier på finska
  • studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen på svenska och finska.