Instruktioner efter att resultatet för ansökan till engelskspråkiga och flerspråkiga magisterprogram offentliggjorts

Den här sidan gäller dig som har sökt till ett engelskspråkigt eller flerspråkigt (internationellt) magisterprogram vid Helsingfors universitet 3.12.2019 - 10.1.2020.

Antagningsresultatet meddelas dig personligen senast 15.4.2020 till den e-postadress some du har angett på ansökningsblanketten. Du hittar resultatet också i tjänsten Min Studieinfo.

Helsingfors universitet publicerar inte namnen på de antagna, men du kan bekanta dig med poängsättningen av din egen ansökan med ditt ansökningsnummer.

Antagna studerande

Om din ansökan har blivit godkänd, börja med att göra följande:

OBS! En del av åtgärderna har en tidsgräns. Om du missar tidsgränsen kan du mista din studieplats.

Sö­kan­de på re­serv­plats

Om du har blivit satt på en reservplats, kan det hända att följande sidor intresserar dig:

 • Ansökningsinfo
  Här kan du kontrollera antagningskriterierna för programmet du sökte till.
 • Begäran om omprövning
  Ifall du upplever att antagningsbeslutet är felaktigt och du vill begära om rättelse av beslutet så ska du följa de här anvisningarna.

Sö­kan­de som inte an­ta­gits

Om din ansökan har blivit avslagen följande sidor kan möjligen intressera dig:

 • Ansökningsinfo
  Här kan du kontrollera antagningskriterierna för programmet du sökte till.
 • Begäran om omprövning
  Ifall du upplever att antagningsbeslutet är felaktigt och du vill begära om rättelse av beslutet så ska du följa de här anvisningarna.