Platser och tider för de svenskspråkiga urvalsproven

På den här sidan publiceras platserna och salindelningen för följande av Helsingfors universitets svenskspråkiga skriftliga urvalsprov cirka en vecka före varje prov:

 • provet i socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik
 • urvalsprovet i juridik i Vasa
 • urvalsprovet i samhällsvetenskaper
 • urvalsprovet i socialt arbete (Statsvetenskapliga fakulteten)
 • urvalsprovet i socialt arbete (Svenska social- och kommunalhögskolan)
 • urvalsprovet i veterinärmedicin i Uleåborg
 • VAKAVA-provet.

De övriga svenskspråkiga skriftliga urvalsproven ordnas i Helsingfors mässcentrum (Messukeskus) 18–29.5.2020. Nere på denna sida hittar du en lista över alla svenskspråkiga urvalsprov som ordnas i Messukeskus.

Platserna för de finskspråkiga urvalsproven publiceras på den finskspråkiga sidan.

Om du ansökt om specialarrangemang, d.v.s. individuella arrangemang

 • Om du beviljas specialarrangemang får du cirka en vecka före provet ett e-postmeddelande med information om var du får skriva ditt urvalsprov. Beroende på specialarrangemangen skriver du provet antingen i universitetets lokaler eller i Messukeskus.
 • Om du inte kan delta i urvalsprovet ska du meddela Ansökningsservicen så fort som möjligt.

Information om salindelningen

 • Efternamn med prefix (t.ex. de eller von) listas i alfabetisk ordning enligt prefixet.
 • Om du inte kan delta i urvalsprovet, behöver du inte separat meddela Ansökningsservicen.
 • Du kan inte delta i flera skriftliga urvalsprov som börjar samtidigt. Om du har sökt till fler än ett ansökningsobjekt vars urvalsprov börjar samtidigt, delta i det prov du bestämmer dig för. Du behöver inte på förhand meddela universitetet vilket prov du deltar i.

OBS! Sökande som beviljas specialarrangemang meddelas personligen per e-post om provsalen cirka en vecka före provet.

Du måste på ansökningsblanketten meddela i vilken stad du skriver provet. Anmälan är bindande.

På sidan Information om salarna kan du kontrollera hur du kommer till salarna.

Salindelning enligt efternamn

Det svenskspråkiga provet

Publiceras cirka en vecka före provet.

Det finskspråkiga provet

Publiceras cirka en vecka före provet.

OBS! Sökande som beviljas specialarrangemang meddelas personligen per e-post om provsalen cirka en vecka före provet.

Du måste meddela på ansökningsblanketten om du skriver provet i Helsingfors eller Uleåborg. Anmälan är bindande.

Instruktioner för hur du hittar till salarna som används för specialarrangemang hittar du på sidan Information om salarna.

Helsingfors

När man skriver urvalsprov i Helsingfors mässcentrum (Messukeskus, Mässplatsen 1, Böle) ska man använda Östra ingången från Banmästargatan.

Uleåborg

Salindelning enligt efternamn

Publiceras cirka en vecka före provet.

OBS! Sökande som beviljas specialarrangemang meddelas personligen per e-post om provsalen cirka en vecka före provet.

Du måste på ansökningsblanketten meddela i vilken stad du skriver provet. Anmälan är bindande.

Instruktioner för hur du hittar till salarna som används för specialarrangemang och salarna på Vasa universitets campus hittar du på sidan Information om salarna.

Nedan publiceras platserna för det svenskspråkiga urvalsprovet i juridik. Platserna för urvalsprovet för den finskspråkiga gemensamma antagningen för området juridik publiceras på den finskspråkiga sidan.

Helsingfors

När man skriver urvalsprov i Helsingfors mässcentrum (Messukeskus, Mässplatsen 1, Böle) ska man använda Östra ingången från Banmästargatan.

Vasa

Salindelning enligt efternamn

Publiceras cirka en vecka före provet.

OBS! Sökande som beviljas specialarrangemang meddelas personligen per e-post om provsalen cirka en vecka före provet.

Du måste på ansökningsblanketten meddela i vilken stad du skriver provet. Anmälan är bindande.

På sidan Information om salarna kan du kontrollera hur du kommer till salarna.

Salindelning enligt efternamn

Det svenskspråkiga provet

Publiceras cirka en vecka före provet.

Det finskspråkiga provet

Publiceras cirka en vecka före provet.

Provet i socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik är ett prov som anknyter till den kursbaserade antagningen till kandidatprogrammet i sociala vetenskaper. På basis av vitsordet för kursen som antagningen baserar sig på kallas högst 160 sökande till provet. Du får delta i provet endast om du blir kallad.

OBS! Sökande som beviljas specialarrangemang meddelas personligen per e-post om provsalen cirka en vecka före provet.

På sidan Information om salarna kan du kontrollera hur du kommer till salarna.

Salindelning enligt efternamn

Det svensk- och finskspråkiga provet

Publiceras cirka en vecka före provet.

OBS! Sökande som beviljas specialarrangemang meddelas personligen per e-post om provsalen cirka en vecka före provet.

På sidan Information om salarna kan du kontrollera hur du kommer till salarna.

Salindelning enligt efternamn

Publiceras cirka en vecka före provet.

OBS! Sökande som beviljas specialarrangemang meddelas personligen per e-post om provsalen cirka en vecka före provet.

På sidan Information om salarna kan du kontrollera hur du kommer till salarna.

Salindelning enligt efternamn

Publiceras cirka en vecka före provet.

OBS! Sökande som beviljas specialarrangemang meddelas personligen per e-post om provsalen cirka en vecka före provet. Provplatsen kan vara i universitetets lokaler eller i Messukeskus. På sidan Information om salarna kan du kontrollera hur du hittar till salarna i Helsingfors universitets lokaler.

När man skriver urvalsprov i Messukeskus (Mässplatsen 1, Böle) ska man använda Östra ingången från Banmästargatan. Ingången är reserverad för dem som deltar i urvalsproven. Dörrarna öppnas en timme innan provet börjar.
Karta över Messukeskus

 

Svenskspråkiga urvalsprov som ordnas i Helsingfors mässcentrum (Messukeskus)

 • urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet 19.5.2020 kl. 9–14**
 • urvalsprovet i biologi och miljövetenskaper 27.5.2020 kl. 14–18*
 • urvalsprovet i datavetenskap 25.5.2020 kl. 14–18*
 • urvalsprovet i ekonomi 25.5.2020 kl. 9–12
 • urvalsprovet i engelska 22.5.2020 kl. 14–17
 • urvalsprovet i farmaci 27.5.2020 kl. 9–12*
 • urvalsprovet i filosofi (undervisning på finska) 28.5.2020 kl. 9–12
 • urvalsprovet i filosofi (undervisning på svenska) 28.5.2020 kl. 14–17
 • urvalsprovet i franska 22.5.2020 kl. 9–12
 • urvalsprovet i fysikaliska vetenskaper 20.5.2020 kl. 9–12
 • urvalsprovet i geografi 22.5.2020 kl. 9–12*
 • urvalsprovet i geovetenskap 27.5.2020 kl. 9–12
 • urvalsprovet i historia 27.5.2020 kl. 9–12
 • urvalsprovet i italienska 25.5.2020 kl. 9–12
 • urvalsprovet i juridik 26.5.2020 kl. 10–14
 • urvalsprovet i kemi 22.5.2020 kl. 14–17
 • urvalsprovet i konstforskning 28.5.2020 kl. 14–17
 • urvalsprovet i kulturforskning 22.5.2020 kl. 14–17
 • urvalsprovet i lantbruksvetenskaper 29.5.2020 kl. 9–12
 • urvalsprovet i livsmedelsvetenskaper 25.5.2020 kl. 9–12
 • urvalsprovet i logopedi 18.5.2020 kl. 9–12*
 • urvalsprovet i matematiska vetenskaper 29.5.2020 kl. 9–12
 • urvalsprovet i miljö- och livsmedelsekonomi 28.5.2020 kl. 14–17
 • urvalsprovet i molekylära biovetenskaper 20.5.2020 kl. 14–18
 • urvalsprovet i nordiska språk (svenska som andra inhemska språk) 18.5.2020 kl. 9–12
 • urvalsprovet i nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur 18.5.2020 kl. 9–12
 • urvalsprovet i politik, medier och kommunikation 25.5.2020 kl. 14–18
 • urvalsprovet i psykologi 20.5.2020 kl. 9–12*
 • urvalsprovet i ryska (som främmande språk) 22.5.2020 kl. 9–12
 • urvalsprovet i ryska (som modersmål) 22.5.2020 kl. 9–12
 • urvalsprovet i samhälle i förändring 27.5.2020 kl. 14–18
 • urvalsprovet i skogsvetenskaper 28.5.2020 kl. 9–12*
 • urvalsprovet i spanska 22.5.2020 kl. 9–12
 • urvalsprovet i teologi och religionsforskning 29.5.2020 kl. 9–12
 • urvalsprovet i tyska 25.5.2020 kl. 9–12
 • urvalsprovet i världens språk och språkvetenskaper 25.5.2020 kl. 9–12

De finskspråkiga urvalsprov som ordnas i Messukeskus listas på den finskspråkiga sidan.

* Du måste på ansökningsblanketten meddela i vilken stad du skriver provet. Anmälan är bindande.

** Du ska delta i urvalsprovet vid det universitet som du har angett som första prioritet i den gemensamma antagningen i medicin eller odontologi. Anmälan är bindande. Ett urvalsprov som skrivits vid ett annat universitet bedöms inte.