Anvisningar för hur du deltar i urvalsprovet

SKRIFTLIGA URVALSPROV

På den här sidan hittar du anvisningar för urvalsproven vid Helsingfors universitet.  Läs noggrant igenom anvisningarna punkt för punkt och förbered dig omsorgsfullt för urvalsprovet. Observera bland annat att du ska reservera tillräckligt mycket tid för att hitta rätt provsal och att du ska komma i tid.

Det finns också undantag kopplade till urvalsproven i fråga om vissa punkter och program. Undantag förekommer i fråga om VAKAVA:s urvalsprov och urvalsproven i psykologi, logopedi, juridik (endast det finskspråkiga provet), inom de medicinska områdena (medicin, odontologi och veterinärmedicin), biologi, farmaci och datavetenskap. Läs närmare anvisningar här.

Observera att du inte kan delta i flera skriftliga urvalsprov som börjar samtidigt. Om du har sökt till ansökningsobjekt som har urvalsprov samtidigt, måste du välja vilket av urvalsproven du deltar i. Du behöver inte meddela universitetet på förhand vilket urvalsprov du tänker delta i.

Du behöver inte meddela ansökningsservicen på förhand om du är förhindrad att delta i ett urvalsprov.

Lycka till i urvalsprovet!

Försäkra dig om att du kan styrka din identitet med något av följande:

Kontrollera i vilken sal du ska skriva provet.

Vi rekommenderar att du kontrollerar anvisningarna för hur du hittar din provsal. På så sätt försäkrar du dig om att du hittar rätt och inte hamnar i fel sal.
 

Ta med dig ett identitetsbevis försett med fotografi samt skrivredskap. Nedan ser du vilka saker som är tillåtna och vilka som är förbjudna att ha med sig.

Det kan vara kyligt i salen. Märk väl att du inte kan lämna din plats mitt under provtillfället, så ta vid behov med dig tillräckligt med kläder.
 

Ta fram de saker du tänker ta med till din sittplats i salen. Kontrollera listan över tillåtna saker under rubriken Tillåtna och förbjudna saker.

Vissa saker får du inte ta med dig till sittplatsen. Dem ska du packa i en väska. Sådana är t.ex. mobiltelefon, smartklocka, plånbok, pennfodral och ytterkläder. Telefonen ska vara avstängd eller på ljudlöst; inte ens vibrationsljudet får höras.
 

Övervakarna börjar släppa in deltagarna i salen 10–30 minuter innan provet ska börja. När övervakarna börjar släppa in folk, ska du ta de saker som du tänker ha med dig till sittplatsen och bära dem i händerna när du går in. Visa sakerna för övervakaren vid dörren.

Om det bland sakerna som du visar för övervakaren finns förbjudna föremål, släpper övervakaren inte in dig i salen utan ber dig stiga åt sidan och lägga de förbjudna sakerna i din väska.
 

Observera att du ska reservera tillräckligt med tid för att anlända och hitta rätt provsal. Du får försena dig högt 30 minuter från urvalsprovet.

Obs! Undantag utgörs av prov inom de medicinska områdena (medicin, odontologi och veterinärmedicin) där provdeltagarna får försena sig högst 40 minuter samt urvalsproven i biologi och datavetenskap där provdeltagarna får försena sig högst 60 minuter. Oikeustieteen suomenkielisen valintakokeen sallittu myöhästyminen on 55 minuuttia.

Om du försenar dig mer än tillåtet från ett urvalsprov, betyder det att du inte längre kan delta i urvalsprovet eller komma överens om omtagning av provet. Provdeltagare släpps under inga omständigheter in i provsalen om de försenat sig mer än tillåtet. Observera att vi inte tar emot begäranden om omtagning av prov.

Under provet ska du ha med dig ett identitetsbevis försett med fotografi samt skrivredskap (blyertspenna eller stiftpenna och radergummi).

Om du behöver konceptpapper i provet får du det under provtillfället.

Dessutom får du ha med dig följande:

 • En liten mängd mat i genomskinlig förpackning. OBS! Ett undantag utgörs av VAKAVA-provet och urvalsprovet i farmaci, dit du inte får ta med dig matsäck men nog en drickflaska.
 • En liten flaska med dricka (max. 1,5 liter)
 • Linjal, pennvässare, reservbly till blyertspenna
 • Öronproppar – men observera att om du använder öronproppar kan det hända att du inte hör eventuella instruktioner som övervakaren ger under provet. Du använder alltså öronproppar på eget ansvar. HUOM! Oikeustieteen suomenkielisessä valintakokeessa ei saa olla omia korvatulppia.
 • Mediciner eller andra sjukdomsrelaterade hjälpmedel som du absolut behöver under provet. Mediciner i tablettform får du ha med dig till sittplatsen endast utan ask eller burk.
 • Armbandsur, så länge det inte är en smartklocka, ett aktivitetsarmband eller annan motsvarande apparat som kan sända, ta emot eller lagra information. OBS! Ett undantag utgörs av VAKAVA-provet samt urvalsproven i psykologi, logopedi, farmaci, juridik (endast det finskspråkiga provet) och de medicinska områdena (medicin, odontologi och veterinärmedicin), dit du inte får ta med dig ett armbandsur.

OBS! I vissa prov är det tillåtet att använda kalkylator. Då får du också ha med dig en reservkalkylator och batterier. Information om hurdana kalkylatorer som är tillåtna, samt i vilka prov kalkylatorer får användas, hittar du nedan under rubriken Användning av kalkylatorer.

Följande föremål får inte tas med till sittplatsen:

 • Mobiltelefon, smartklocka eller annan motsvarande apparat som kan sända, ta emot eller lagra information.
 • Överstrykningspenna.
 • Provlitteratur, tabeller, anteckningar eller annat motsvarande skriftligt material.
 • Pennfodral, glasögonfodral eller annan ogenomskinlig ask eller påse där du kan gömma skriftligt material.
 • Näsdukar – om du behöver en näsduk under provet kan du be övervakaren om hushållspapper.
 • Kalkylator – i prov där det inte är tillåtet att använda kalkylator.

Observera att det är tillåtet att använda kalkylator i vissa prov. I det här avsnittet anges de prov där det är tillåtet att använda kalkylator. Läs noggrant igenom anvisningarna om hurdan kalkylator man får använda i de olika proven.  Kom ihåg att radera minnet i din kalkylator före provet. Du måste kunna visa provövervakaren hur du har raderat minnet. I vissa prov förser universitetet provdeltagarna med kalkylatorer och de finns färdigt utdelade på sittplatserna innan provet börjar.

Kalkylatorer används i följande prov:

 • Molekylära biovetenskaper fre 26.4 (enkel kalkylator som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna och som universitetet förser provdeltagarna med, egen kalkylator får inte användas)
 • Geografi fre 26.4 (kalkylator som är tillåten i studentskrivningarna)
 • Geovetenskaper tor 2.5 (kalkylator som är tillåten i studentskrivningarna)
 • Psykologi tis 7.5 (enkel kalkylator som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna och som universitetet förser provdeltagarna med, egen kalkylator får inte användas)
 • Matematiska vetenskaper ons 8.5 (kalkylator som är tillåten i studentskrivningarna)
 • Fysikaliska vetenskaper tor 9.5 (kalkylator som är tillåten i studentskrivningarna)
 • Kemi fre 10.5 (kalkylator som är tillåten i studentskrivningarna)
 • Urvalsprov inom de medicinska områdena (medicin, odontologi och veterinärmedicin) ons 15.5 (egen enkel kalkylator som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna)
 • Biologi tor 16.5 (egen enkel kalkylator som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna, kalkylatorn får inte vara programmerbar eller grafisk)
 • Farmaci fre 17.5 (egen enkel kalkylator som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna, närmare krav under farmacins urvalsprovsanvisningar)
 • Urvalsprovet i lantbruksvetenskaper tis 21.5 (enkel kalkylator som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna och som universitetet förser provdeltagarna med, egen kalkylator får inte användas)
 • Livsmedelsvetenskaper tis 21.5 (enkel kalkylator som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna och som universitetet förser provdeltagarna med, egen kalkylator får inte användas)

Tillåtet i studentskrivningarna: Mer information finns på Studentexamensnämnens webbplats under Provspecifika föreskrifter och anvisningar (Provet i matematik > Provtillbehör > Hjälpmedel > Fickräknare)

Enkel kalkylator som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna (medicin, odontologi och veterinärmedicin): Mer information om de tillåtna enkla kalkylatorerna finns på webbplatsen för gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet.
 
Du får också ta med dig en motsvarande reservkalkylator och reservbatterier till proven.
 

När du stiger in i provsalen ska du inte dröja kvar vid dörren utan gå raskt framåt. Väskan med sakerna du inte får ta med dig till din sittplats ska du lämna vid väggen. Följ övervakarens instruktioner och sätt dig vid en plats som har provpapper.

När du har satt dig vid den plats du har valt, får du inte längre byta plats om inte övervakaren uppmanar dig att sätta dig någon annanstans. Du får inte heller avlägsna dig från din plats utan att övervakaren ger lov. Om du glömde kvar något i din väska som du behöver under provet, räck upp handen och vänta tills övervakaren kommer fram till dig.
Rör inte pappren på din plats innan övervakaren ger lov att börja skriva provet. Du ska inte heller röra något av provpappren vid de andra platserna i salen.
 

När provet ska börja, eller strax efter det, hälsar en av övervakarna provdeltagarna välkomna. I vissa prov och i vissa salar ger övervakaren dig möjlighet att byta ut de finskspråkiga provfrågorna, som färdigt delats ut på sittplatserna, mot motsvarande frågor på svenska, om du på ansökningsblanketten har meddelat att du vill ha provfrågorna på svenska. Det kan också hända att övervakaren ger deltagarna vissa anvisningar som gäller provet. Till slut meddelar övervakaren att deltagarna får börja skriva provet.

Om du är försenad släpper övervakaren in dig i salen endast om du anländer under den tid som det är tillåtet att försena sig (se avsnittet Att bli försenad från urvalsprovet).
 

Medan provet pågår får du kommunicera endast med övervakarna. Du känner igen övervakarna på att de bär en lapp på bröstet med texten ”Valvoja – Övervakare”.

Om du vill ha övervakarens uppmärksamhet ska du räcka upp handen. Övervakaren kommer till dig. Tala tyst när du framför ditt ärende.
 

Om du behöver gå på toaletten, bör en övervakare följa dig till dit. Övervakaren följer en deltagare i taget till toaletten.
Provpappren innehåller detaljerade anvisningar om vad du ska göra när du vill gå på toaletten.

Du har tre till fem timmar tid att skriva provet, beroende på provet. När provet börjar skriver övervakaren ett klockslag på tavlan. Senast det klockslaget måste du sluta skriva dina provsvar. Du måste också hinna skriva dina identifikationsuppgifter (t.ex. namn och personbeteckning) på alla svarsblanketter före det utsatta klockslaget.  När svarstiden har gått ut får inga ändringar eller tillägg längre göras.

I provpappren hittar du detaljerade instruktioner om vad du ska göra när du vill lämna in provpappren.

Om du behöver ett intyg över ditt provdeltagande, t.ex. för Försvarsmakten, ska du be övervakaren om ett intyg när du lämnar in provpappren.
 

Din provprestation kan underkännas t.ex. om du

 • vid provets början innehar en mobiltelefon, en smartklocka eller en apparat eller ett föremål som kan användas till att fuska i provet
 • stör de andra provdeltagarna
 • avlägsnar dig från salen utan övervakning innan man får avlägsna sig
 • avlägsnar dig från övervakarens sällskap under ett toalettbesök
 • kommunicerar med någon annan än en övervakare under provet
 • fortsätter skriva efter att övervakaren meddelat att provtiden tagit slut
 • gör dig skyldig till fusk eller fuskförsök eller låter bli att följa bestämmelser som ska förhindra fusk
 • hjälper en annan provdeltagare fuska eller försöka fuska.
   

VAKAVA tor 25.4

Till VAKAVA-provet måste du ta med en mjuk blyertspenna (HB eller 2) och suddgummi. Du får inte ta med dig egen matsäck, men nog en drickflaska.

Mer information om VAKAVA-provet hittar du på VAKAVA:s egen webbsida.

Psykologi tis 7.5

Du får inte ha med dig ett armbandsur till urvalsprovet i psykologi. 

Logopedi tor 9.5

Du får inte ha med dig ett armbandsur till urvalsprovet i logopedi.

Juridik tis 14.5

Finskspråkiga urvalsprovet i juridik

Uppgifter om provet i juridik hittar du på webbplatsen för gemensam antagning på det juridiska utbildningsområdet.

I det svenskspråkiga urvalsprovet i juridik gäller de ovannämnda allmänna instruktionerna.

Urvalsprov inom de medicinska områdena ons 15.5

Urvalsprovet i medicin och odontologi

Provanvisningarna hittar du på webbplatsen för gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet.

Urvalsprovet i veterinärmedicin

Anvisningarna för urvalsprovet i veterinärmedicin är desamma som inom medicin och finns på webbplatsen för gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet.

Biologi tor 16.5

I urvalsprovet i biologi och miljövetenskaper förekommer inga undantag från anvisningarna ovan.

Till urvalsprovet i biologi och miljövetenskaper får provdeltagarna försena sig högst 60 minuter.

Farmaci fre 17.5

Urvalsprov
Urvalsprovet i farmaci arrangeras gemensamt och samtidigt av Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Åbo Akademi. Man kan bli antagen endast till det universitet, vars utbildning man har sökt till.
 
Man kan delta i urvalsprovet antingen i Helsingfors, Kuopio, Åbo, Vasa eller i Mariehamn. Vid ansökan görs en bindande anmälan på vilken ort och på vilket språk (finska eller svenska) den sökande ämnar skriva provet. Sökande till Åbo Akademi bör skriva urvalsprovet på svenska. Svar på finska beaktas inte. 
 
Ingen separat kallelse skickas till dem som deltar i urvalsprovet.
 
Urvalsprovsprocedur

Ta med blyertspenna och radergummi, en godkänd kalkylator och ett officiellt identitetsbevis med foto (t.ex. pass eller körkort). Den sökande ska på varje svarspapper i urvalsprovet anteckna sin fullständiga personbeteckning (födelsedatum och signumdel).

Ordbok får inte användas vid urvalsprovet.

Till urvalsprovet får varken elektroniska kommunikationsmedel, armbandsur eller matsäck medtas, med undantag för en dricksflaska utan etikett. Penaler, väskor och mobiltelefoner (avstängda) ska lämnas invid provsalens väggar.

Vid provtillfället får användas en enkel kalkylator med vilken man kan räkna ut basuträkningar (addition, subtraktion, multiplikation och division). Kalkylatorn bör även ha en knapp för uträkning av kvadratrot. Förutom dessa får kalkylatorn ha en eller flera strömknappar (ON/C, OFF), en knapp som tömmer arbetsminnet (CE), utbyte av tecken, procenträkning samt de knappar som behövs för att minnas och kontrollera ett tal (R-MC/MRC (även MR), MC, M+ och M-). Alla andra (uträknings)funktioner, såsom parentes, valutaomvandlare, tullräknare, rabatträknare för summor (knapparna Euro, Local, TAX+, TAX-, GT, MU el. dyl.), samt mer avancerade uträkningsfunktioner är förbjudna.

För att utföra de numeriska logaritmiska uträkningarna delas vid urvalsprovet ut behövliga tabeller vid behov. Inga andra räknare eller matematiska hjälpmedel t.ex. tabeller, bruksanvisningar till kalkylatorer eller programkort får användas.

Om en sökande gör sig skyldig till fusk i urvalsprovet, får övervakaren omedelbart avlägsna sökanden och provet underkänns. Om fusk upptäcks efter provtillfället, får universitetet underkänna provet.

Datavetenskap mån 20.5

Du får inte avlägsna dig från inträdesprovet före kl. 11.00, och inte heller kl. 13.45-14.00. Annars gäller de ovan givna instruktionerna i provet.