Hur man visar sina språkkunskaper

Dessa anvisningar gäller dig ifall du söker till utbildningar som inleds hösten 2020.

Du kan bli antagen till Helsingfors universitet endast ifall du påvisar tillräckliga språkkunskaper i enlighet med språkkunskapskraven. Kraven varierar beroende på vilket ansökningsobjekt du ansöker till. På denna sida ges länkar till olika sätt att påvisa sina språkkunskaper. Länkarna leder till olika sidor beroende på under vilket ansökningsobjekt du trycker på länken.

Du kan påvisa tillräckliga språkkunskaper endast i de språk som nämns vid ansökningsobjektet i fråga.

Om du söker till ett ansökningsobjekt i huvudansökan, ska du påvisa dina språkkunskaper enligt anvisningarna nedan.

Från och med år 2020 kan du inte längre påvisa dina språkkunskaper genom urvalsprovet, utan du måste läsa nedan hur du kan påvisa dina språkkunskaper. Ett undantag utgörs av provpoängsantagningen till kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: Finska språket och kulturen (för internationella studenter).

Kraven på språkkunskaper är olika för olika ansökningsobjekt. Du kan påvisa tillräckliga språkkunskaper endast i de språk som nämns vid ansökningsobjektet i fråga.  Det räcker att du påvisar dina språkkunskaper i ett av språken. Ovanför varje lista över ansökningsobjekt finns länkar till de sidor om att påvisa språkkunskaper som gäller för ansökningsobjekten i fråga. Var noggrann med att du säkert läser anvisningarna på rätt sida.

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska eller svenska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i veterinärmedicin
 • Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen
 • Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på finska)
 • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
 • Kandidatprogrammet i geovetenskap
 • Kandidatprogrammet i kemi
 • Kandidatprogrammet i språk: engelska
 • Kandidatprogrammet i språk: spanska
 • Kandidatprogrammet i språk: italienska
 • Kandidatprogrammet i språk: världens språk och språkvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i språk: franska
 • Kandidatprogrammet i språk: tyska
 • Kandidatprogrammet i språk: ryska som främmande språk
 • Kandidatprogrammet i språk: ryska som modersmål
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk
 • och litteraturer: nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: finska språket, finskugriska språk och kulturer samt inhemsk litteratur
 • Kandidatprogrammet i kulturforskning
 • Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper
 • Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper
 • Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • Utbildningsprogrammet för provisorsexamen
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik
 • Kandidatprogrammet i konstforskning
 • Kandidatprogrammet i ekonomi
 • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap
 • Kandidatprogrammet för samhälle i förändring
 • Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska eller svenska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik
 • Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi
 • Kandidatprogrammet i pedagogik: slöjdlärare
 • Kandidatprogrammet i logopedi
 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Kandidatprogrammet i historia (undervisning på finska)
 • Kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på finska)
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: Finska språket och kulturen (för internationella studenter)

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på finska)
 • Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på finska)

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i svenska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på svenska)
 • Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska)

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i finska)

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska eller svenska om du ansöker till följande ansökningsobjekt:

 • Kandidatprogrammet i geografi
 • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i svenska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i svenska)
 • Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska)
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk (svenska som modersmål)
 • Kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska)
 • Kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)
 • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors), svenskspråkig utbildning
 • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa), svenskspråkig utbildning

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska eller svenska om du ansöker till följande ansökningsobjekt:

 • Kandidatprogrammet i psykologi
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialt arbete

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska eller svenska om du ansöker till följande ansökningsobjekt:

 • Utbildningsprogrammet i odontologi (undervisning på finska)

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på finska)

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i svenska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors), finskspråkig utbildning
 • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vaasa), finskspråkig utbildning

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i svenska och här hur du kan påvisa dina kunskaper i norska eller danska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska): samhällsvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska): socialt arbete

Om du ansöker till Bachelor’s Programme in Science ska du påvisa dina språkkunskaper i engelska enligt anvisningarna nedan. Du kan inte påvisa dina språkkunskaper i något annat språk.

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i engelska om du ansöker till följande ansökningsobjekt:

 • Bachelor’s Programme in Science

Om du ansöker till ett ansökningsobjekt i magistersökan, ska du påvisa dina språkkunskaper enligt anvisningarna nedan. Obs! Om du ansöker till flerspråkiga magisterprogram och magisterprogram på främmande språk under ansökningstiden 3.12.2019–10.1.2020, hittar du anvisningarna om att påvisa språkkunskaper på en separat webbsida.

 

Du kan påvisa tillräckliga språkkunskaper endast i de språk som nämns vid ansökningsobjektet i fråga. Det räcker att du påvisar dina språkkunskaper i ett av språken. Ovanför varje lista över ansökningsobjekt finns länkar till de sidor om att påvisa språkkunskaper som gäller för ansökningsobjekten. Var noggrann med att du säkert läser anvisningarna på rätt sida.

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska eller svenska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Magisterprogrammet i region- och kulturstudier
 • Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion
 • Magisterprogrammet i filosofi
 • Magisterprogrammet i historia
 • Magisterprogrammet i språk
 • Magisterprogrammet i litteraturvetenskap
 • Magisterprogrammet i kulturarv
 • Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer
 • Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning
 • Magisterprogrammet i sociala vetenskaper
 • Magisterprogrammet i genusvetenskap
 • Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer
 • Magisterprogrammet i konstforskning
 • Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Magisterprogrammet för samhälle i förändring
 • Utbildningsprogrammet för provisorsexamen, Pf-utbildning

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska eller svenska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Magisterprogrammet i pedagogik: specialpedagogik
 • Magisterprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi
 • Magisterprogrammet i pedagogik: slöjdlärare
 • Magisterprogrammet i pedagogik: förskolepedagogik
 • Magisterprogrammet i logopedi
 • Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska eller svenska om du ansöker till följande ansökningsobjekt:

 • Magisterprogrammet i översättning och tolkning

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Magisterprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på finska)
 • Magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på finska)

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska om du ansöker till följande ansökningsobjekt:

 • Magisterprogrammet i pedagogik: klasslärare (undervisning på finska)

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i svenska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Magisterprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)
 • Magisterprogrammet i rättsvetenskap (undervisning på svenska)
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska)

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i svenska om du ansöker till följande ansökningsobjekt:

 • Magisterprogrammet i pedagogik (undervisning på svenska)

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska eller svenska om du ansöker till följande ansökningsobjekt:

 • Magisterprogrammet i psykologi

 

Om du ansöker till flerspråkiga magisterprogram och magisterprogram på främmande språk under ansökningstiden 3.12.2019–10.1.2020, hittar du anvisningarna om att påvisa språkkunskaper på en separat webbsida.

Om du ansöker till ett ansökningsobjekt via öppna universitetsleden, ska du påvisa dina språkkunskaper enligt anvisningarna nedan.

Du kan påvisa tillräckliga språkkunskaper endast i de språk som nämns vid ansökningsobjektet i fråga. Det räcker att du påvisar dina språkkunskaper i ett av språken. Ovanför varje lista över ansökningsobjekt finns länkar till de sidor om att påvisa språkkunskaper som gäller för ansökningsobjekten. Var noggrann med att du säkert läser anvisningarna på rätt sida.

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska eller svenska om du ansöker till något av följande ansökningsobjektt:

 • Kandidatprogrammet i filosofi, öppna universitetsleden
  • I det här ansökningsobjektet måste du visa att du behärskar studieinriktningens undervisningsspråk.
 • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i geovetenskap, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i historia, öppna universitetsleden
  • I det här ansökningsobjektet måste du visa att du behärskar studieinriktningens undervisningsspråk.
 • Kandidatprogrammet i kemi, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i språk, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i kulturforskning, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper, öppna universitetsleden
 • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors/Vasa), öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialt arbete, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i konstforskning, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i ekonomi, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet för samhälle i förändring, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i miljövetenskaper, öppna universitetsleden

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska eller svenska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, öppna universitetsleden

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska och svenska om du ansöker till följande ansökningsobjekt:

 • Kandidatprogrammet i geografi, öppna universitetsleden

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i svenska och här hur du kan visa dina kunskaper i norska och danska om du ansöker till följande ansökningsobjekt:

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), öppna universitetsleden

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Biologian kandiohjelma (suomen kielen taitoisille hakijoille), öppna universitetsleden

 • Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), öppna universitetsleden

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i svenska om du ansöker till följande ansökningsobjekt:

 • Kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i svenska), öppna universitetsleden

Om du ansöker till ett ansökningsobjekt i ansökan om överflyttning, ska du påvisa dina språkkunskaper enligt anvisningarna nedan.

Du kan påvisa tillräckliga språkkunskaper endast i de språk som nämns vid ansökningsobjektet i fråga. Det räcker att du påvisar dina språkkunskaper i ett av språken.

Ovanför varje lista över ansökningsobjekt finns länkar till de sidor om att påvisa språkkunskaper som gäller för ansökningsobjekten. Var noggrann med att du säkert läser anvisningarna på rätt sida.

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska eller svenska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i filosofi, ansökan om överflyttning
  • I det här ansökningsobjektet måste du visa att du behärskar studieinriktningens undervisningsspråk.
 • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i historia, ansökan om överflyttning
  • I det här ansökningsobjektet måste du visa att du behärskar studieinriktningens undervisningsspråk.
 • Kandidatprogrammet i kemi, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i språk, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i kulturforskning, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialt arbete, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i konstforskning, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i ekonomi, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet för samhälle i förändring, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i miljövetenskaper, ansökan om överflyttning

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska eller svenska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare i huslig ekonomi, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i pedagogik: slöjdlärare, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, ansökan om överflyttningstuderande

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska eller svenska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Utbildningsprogrammet i odontologi, ansökan om överflyttning
 • Utbildningsprogrammet i medicin, ansökan om överflyttning

Observera att om du ansöker till utbildningsprogrammet i medicin eller odontologi beror sättet att påvisa språkkunskaper på om du ansöker till den finsk- eller svenskspråkiga linjen. Om utbytesparet som den sökande utpekar studerar inom den svenskspråkiga studieinriktningen, ska också den som ansöker om att bli överflyttad söka in till den svenskspråkiga studieinriktningen. Då ska den sökande påvisa sina kunskaper i svenska enligt kriterierna för dem som söker in till den svenskspråkiga linjen. Om du ansöker om att bli överflyttad till den finskspråkiga studieinriktningen, ska du påvisa dina språkkunskaper enligt kriterierna för dem som söker in till den finskspråkiga linjen.

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i svenska och här hur du kan visa dina kunskaper i norska och danska om du ansöker till följande ansökningsobjekt:

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), ansökan om överflyttning

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja (opetus suomeksi), ansökan om överflyttning

 • Kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), ansökan om överflyttning

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i svenska om du ansöker till följande ansökningsobjekt:

 • Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), ansökan om överflyttning

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska om du ansöker till följande ansökningsobjekt:

 • Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (suomenkielinen), ansökan om överflyttning

Om du ansöker till ett ansökningsobjekt inom fristående lärarstudier, ska du påvisa dina språkkunskaper enligt anvisningarna nedan.

Du kan påvisa tillräckliga språkkunskaper endast i de språk som nämns vid ansökningsobjektet i fråga.  Det räcker att du påvisar dina språkkunskaper i ett av språken. Ovanför varje lista över ansökningsobjekt finns länkar till de sidor om att påvisa språkkunskaper som gäller för ansökningsobjekten. Var noggrann med att du säkert läser anvisningarna på rätt sida.

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska eller svenska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Pedagogiska studier för lärarbehörighet i vuxenutbildning (undervisning på finska)
 • Fristående studier för speciallärare (undervisning på finska)
 • Yliopistopedagogiikan aineopinnot
 • Studier i olika ämnen och ämneshelheter för examensstuderande (undervisning på finska)

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i svenska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Fristående studier i olika ämnen och ämneshelheter (undervisning på svenska)
 • Pedagogiska studier för lärare (undervisning på svenska)

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i finska om du ansöker till något av följande ansökningsobjekt:

 • Pedagogiska studier för lärarbehörighet i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen (undervisning på finska)
 • Fristående studier i olika ämnen och ämneshelheter (undervisning på finska)

 

Läs här hur du kan påvisa dina kunskaper i engelska om du ansöker till följande ansökningsobjekt:

 • Subject Teacher Education Programme in English, STEP (teaching in English)