Gemensam ansökan

Helsingfors universitet erbjuder breda och mångvetenskapliga finsk- och svenskspråkiga kandidat- och magisterprogram där du kan studera många olika ämnen flexibelt över fakultetsgränserna. Från och med hösten 2019 kan man också studera i en engelspråkig kandidatprogram, Bachelor of Science

Alla Helsingfors universitets utbildningsprogram presenteras i utbildningsutbudet.

Du kan ansöka till Helsingfors universitets utbildningsprogram på kandidat- och magisternivå i den gemensamma ansökan till högskolorna. Ansökan ska göras i ansökningstjänsten Studieinfo.fi.

  • Läs noggrant de anvisningar som gäller utbildningen du söker till.
  • Fyll i din ansökan omsorgsfullt.  
  • Gör upp en prioritetsordning för utbildningarna du söker till.
  • I den gemensamma ansökan kan du söka till högst sex olika utbildningar (ansökningsobjekt).
  • I den gemensamma ansökan till högskolorna erbjuds du en studieplats vid den utbildning som du har prioriterat högst och som du har tillräckliga antagningspoäng för. Du kan endast ta emot en studieplats.
  • Kom ihåg att du inte kan ändra, ta bort eller lägga till ansökningsobjekt efter att ansökningstiden har gått ut.
  • När du har skickat din ansökningsblankett får du en bekräftelse per e-post. Kontrollera att du får e-postbekräftelsen inom 24 timmar efter att du skickat ansökan. Kom också ihåg att skicka de efterfrågade bilagorna till högskolan i tid.
  • En sökande som inte har visat sin ansökningsbehörighet kan inte bli antagen till utbildning.
  • Om du från Studieinfos webbplats loggar in på Min Studieinfo ser du din ansökningsblankett och vilka bilagor du ska lämna in. Begäranden om bilagor skickas också till den e-postadress du har uppgett i din ansökan.
  • Lämna inte din ansökan till sista minuten.

För vissa utbildningar ingår det förhandsuppgifter eller urvalsprov i ansökningsprocessen. I regel skickas ingen separat kallelse till urvalsprovet. Kontrollera provdatumet och provmaterialet för varje utbildning. Informationen finns på Helsingfors universitets webbsidor. Uppgifterna finns också på ansökningsobjektets sidor i Studieinfo, fliken ”Antagningsgrunder och inträdesprov” under länken ”Inträdes- och lämplighetsprov”.

Uppgifterna om provsalarna publiceras på webbsidan Platser för urvalsproven. Informationen på sidan uppdateras för varje prov ca en vecka före urvalsprovet. Ytterligare information om urvalsprovet

Antagningsresultaten syns i Min Studieinfo senast 28.6.2018. När du är inloggad på Min Studieinfo ser du dina antagningsresultat och kan ta emot studieplatsen. Länk till Studieinfo.

Kom ihåg att du inte enbart ska ta emot studieplatsen utan också anmäla dig till högskolan.

Observera att Helsingfors universitet inte publicerar antagningsresultaten för den gemensamma ansökan på sin webbplats.

Bestämmelsen om en enda studieplats gäller såväl gemensam ansökan och separata antagningar som antagningar till påbyggnadsutbildning vid universitet (licentiat- och doktorsexamen). Bland de utbildningar som börjar samma termin kan du ta emot bara en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen.

På denna sida hittar du en sammanställning av de vanligaste frågorna. Vi rekommenderar att du besöker sidan Vanliga frågor och svar.

Har du frågor om vilka utbildningar Helsingfors universitet erbjuder eller hur man ansöker? Kontakta Helsingfors universitets ansökningsservice.

Om du vill veta mera om Helsingfors universitets tidigare antagningar hittar du statistiken här.