Skräddarsy din examen

Som studerande vid Uni kan du avlägga kurser också i andra ämnen än ditt utbildningsprogram. Du hittar kurser på svenska i allt från filosofi och rättsvetenskap, till hållbar utveckling och pedagogik. Genom att bekanta dig med olika vetenskapsområden får du en bredare expertis vilket du har nytta av i arbetslivet. På finska är kursutbudet ännu större. Genom att också gå kurser på finska har du goda möjligheter att utbilda dig till en tvåspråkig expert.

Unis Språkcentrum är Finlands största språkutbildare. Språkcentrum ansvarar för de obligatoriska språkstudierna i främmande språk och det andra inhemska språket. Dessutom ordnar Språkcentrum nybörjar-, fortsättnings- och specialkurser i kring sexton språk varje år. Därtill finns det studiehandledare och lärartutorer som hjälper dig att studera över 40 olika språk på egen hand.

Språkcentrum erbjuder undervisning i bl.a.:

 • arabiska
 • danska
 • estniska
 • franska
 • italienska
 • japanska
 • kinesiska
 • koreanska
 • portugisiska
 • ryska
 • spanska
 • tyska

Språkcentrum ordnar också språkklubbar, där du under avslappnande omständigheter kan prata med andra som känner till språket eller har det som modersmål. Språkcentrums informella Språkkompis-nätverk ger dig också möjlighet att öva dina språkkunskaper med någon som har språket som modersmål.

Här hittar du mera information om språkstudier.

Uni har över 500 utbytesmål runt om i världen. Du kan åka till destinationer i Afrika, Asien, Australien, Europa, Mellanöstern, Norden, Nya Zeeland, Nord- och Sydamerika.

Det är också möjligt att avlägga arbetspraktik utomlands.

Läs mer om utbyte här!

Då du studerar kan du ansöka om flexibel studierätt, en s.k. JOO-studierätt. Med en JOO-studierätt kan du inkludera valfria studier och studiehelheter från andra universitet i huvudstadsregionen och i Finland i din examen.

Vid Uni får du stöd för att planera din egen karriär redan under dina studier. Karriärservicen finns till för att hjälpa studerande med arbets- och praktikrelaterade frågor. De erbjuder bl.a. individuell karriärvägledning, rådgivning i arbetspraktikfrågor och ordnar evenemang om jobbsökning. Under smågruppsworkshoppar kan du t.ex. uppdatera din Linkedin-profil eller fila på din CV.

Över 98% av Unis utexaminerade svenskspråkiga magistrar har fått jobb efter examen. De allra flesta arbetar med uppgifter som motsvarar deras utbildningsnivå.