Provet i svenska: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Uppgifterna gäller antagningen 2020. 

Språkprovet i svenska är avsett för dem som inte på annat sätt har språklig behörighet för studier vid högskolan. Se närmare om kraven på kunskaper i svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan. 

Språkprovet i svenska ordnas tisdag 7.4.2020 kl. 10.00- ca 15.00 på distans. (Uppdaterat 24.3.2020)

Tid och plats för provet i svenska:

kl. 10.00–12 Den skriftliga delen av provet
kl. 12–13 Lunchpaus
kl. 13:00–ca kl. 15 Den muntliga delen av provet.

Båda delarna sköts per distans.

Resultatet av provet i svenska

Nedan publiceras resultaten med namn för de som gett sitt medigivande till det i anmälningsskedet.

Godkända [Publicerat 22.4.]

Maalismaa, Jenni

Martikainen, Sampo

Nieminen, Aki Antero

Tossavainen, Iina

Åkerfeldt, Pasi

Dessutom godkändes två sökande som gett sitt medgivande att godkänt resultat publiceras på hemsidan.

Godkänt resultat i provet ger språklig behörighet för studier vid högskolan. Resultatet i provet i svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan är i kraft tre år.  Godkänt prov i svenska vid Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan från samma år eller från de två föregående åren ger också språklig behörighet till högskolan.

Anmälan till Svenska social- och kommunalhögskolans prov i svenska görs på följande e-blankett (blanketten) senast onsdag 1.4.2020 kl. 15.00. (Blanketten uppdaterad 24.3.2020 kl. 15.52).

Ansökan om specialarrangemang

Sökande kan på en ansökan beviljas rätt till specialarrangemang i provet i svenska. Det kan gälla extra tid, att skriva i mindre rum, användande av dator eller andra hjälpmedel. Se närmare gällande hur man ansöker om specialarrangemang på denna sida. Du måste skilt ansöka om specialarrangemang för varje urvalsprov.

Ansökan görs via en särskild blankett (se ovan) som ska vara inlämnad till ansökningsservicen vid Helsingfors universitet senast onsdag 1.4.2020 kl. 15.00.  Ansökan om specialarrangemang till övriga prov senast Ansökningar som kommer in senare kan godkännas endast om den sökande kan visa att behovet av specialarrangemang har uppstått efter att ansökningstiden gick ut och inte hade kunnat förutses före det. 

Information: studera(at)helsinki.fi

Telefon: 02941 24140 (ansökningsservicen vid Helsingfors universitet)
Närmare information om ansökningsservicen.