Sök utbildningar

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie
Nästa ansökan börjar 18.3.2020
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Börjar: 18.03.2020 kl. 08.00Slutar: 01.04.2020 kl. 15.00
Undervisningsspråk
Finska, Svenska

Främj rättvisan i samhället

En juridisk utbildning ger omfattande möjligheter att arbeta med många olika slags nationella och internationella uppgifter samt färdigheter att främja rättvisan i samhället. Utbildningen ger även färdigheter för djupgående förståelse av samhälleliga ärenden samt färdigheter att lösa konflikter.

Sök till programmet

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökande till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.