Tematiska helheter

 • Familjerätt I, 5 sp
 •  Barnpsykologi i familjekontext, 5 sp
 • Attachment: theory, methods and intervention, 5 sp
 • Barn- och familjerelaterade frågor i ett föränderligt samhälle, 5 sp (startar ht 2018)
 • Familjepolitik, 5 sp
 • Introduktion till etniska relationer, 5 sp - utgör en obligatorisk introduktionskurs för alla.
 • Nationalism och nationella minoriteter, 5 sp
 • Invandring och migration, 5 sp
 • Social identitet och social interaktion mellan grupper, 5 sp
 • Migrationsrätt, 5 sp
 • Mänskliga rättigheter, 5 sp
 • eventuella andra kurser kan ingå efter godkännande av den ansvariga läraren

This program consists of partly interchangeable modules offered in English at the Swedish School of Social Science and the Faculty of Social Science (Journalism, Media and Communication, Political Science). It is organized around three core modules (5 ETCS each) on

 • Media Landscapes and Journalism in Transition, 5 sp
 • Ethnicity and the Challenge of Diversity in Journalism and Media/GPC-M312 Media and Diversit, 5 sp
 • Foreign Reporting in Practice, 5 sp
 • Genus i samhället, 5 sp
 • Genus, journalistik och kommunikation, 5 sp
 • Kriminologi och gränsöverskridande beteende, 5 sp                   
 • Valpuris kurs
 • Valfria kurser enligt utbud

 

 • Kommunalrätt,5 sp
 • Offentlig rätt, fortsättningskurs del 1: Förvaltningsrätt och Europarättens grunder, 5 sp
 • Förvaltningspolitik – strukturer och processer, 5 sp
 • Välfärdens styrningsformer, 5 sp
 • Specialiseringskurs i god förvaltning, 5 sp
 • Perspektiv på sociala problem, 5sp
 • Välfärdsservice i förändring, 5sp
 • Aktuella välfärdspolitiska frågor, 5 sp Välj en:

Alkoholpolitik
Familjepolitik
Äldrepolitik
EU och socialpolitiken
Arbetslöshet och aktivering
Hälsopolitik
Socialpolitiska klassiker
Tredje sektorn och välfärdsstaten
Övriga teman 1
Övriga teman 2
Övriga teman 3

 • Socialpolitikens lokala och globala utmaningar, 5 sp
 • Makt och socialpolitik, 5 sp
 • Välfärdens fördelning och effekter, 5 sp
 • Aktuella välfärdspolitiska frågor, 10 sp Välj två:

Alkoholpolitik
Familjepolitik
Äldrepolitik
EU och socialpolitiken
Arbetslöshet och aktivering
HälsopolitikSocialpolitiska klassiker
Tredje sektorn och välfärdsstaten
Övriga teman 1
Övriga teman 2
Övriga teman 3