Programmets uppbyggnad

En politices kandidatexamen utgör 180 studiepoäng. Studierna är uppbyggda så att kandidatexamen kan avläggas under tre läsår.

Kandidatprogrammets grundstudier, 25 sp

 • Välfärdens politiska och rättsliga strukturer – 5 sp
 • Människan i det finländska välfärdssamhället – 5 sp

Introduktionskurser 15 sp, 3 av följande:

 • Valfri introduktionskurs – 5 sp
 • Valfri introduktionskurs – 5 sp
 • Valfri introduktionskurs – 5 sp

De valfria introduktionskurserna ersätts för vetenskapsområdet socialt arbete av:

 • Introduktion till socialt arbete – 5 sp
 • Introduktion till socialpolitiken – 5 sp
 • Socialt arbete som praktik 5 – sp

Kandidatprogrammets ämnesstudier, 55 sp

 • Akademiska färdigheter II, – 5 sp (Inkl. vetenskapligt skrivande, studieteknik, informationssökning och referenshantering)
 • Projektkurs – 5 sp
 • Studieavsnitt enligt egna vetenskapsområdets struktur 35 + 10 sp (10 sp = kandidatseminarium 4 sp + avhandling 6 sp)

Kandidatprogrammets metodstudier, 30 sp

20 sp för samtliga i programmet obligatoriska kurser:

 • Samhällsvetenskapernas metodologi – 5 sp
 • Introduktion till statistik – 5 sp
 • Datainsamling och multivariat analys – 5 sp
 • Forskningsmetodik med kvalitativ ansats – 5 sp

Därtill två kurser ur en metodkorg – 10 sp

Arbetslivsorientering + förberedelse för sakkunniguppdrag, 10 sp

Övriga studier, 15 sp

Språk, 10 sp

 • modersmål (skolbildningsspråk) – 3 sp
 • andra inhemska (finska/svenska) – 3 sp
 • i ett främmande språk – 4 sp

Akademiska färdigheter I (IKT, ISP och studieteknik)

Valbara studier, 45 sp

Inom vetenskapsområdet socialt arbete: Valbara studier 30 sp + 15 sp socialrätt

 • Socialrätt 1 – 5 sp
 • Socialförsäkringsrätt 1 – 5 sp
 • Familjerätt 1 – 5 sp

Till programmet hör dessutom ytterligare: ISP, kandidatrespons, studentrespons.

Sammanlagt: 180 sp