Om Soc&kom

Svenska social- och kommunalhögskolan är en fristående svenskspråkig samhällsvetenskaplig enhet vid Helsingfors universitet med en nordisk och internationell profil. Som universitetets största svenskspråkiga enhet är Soc&kom också en viktig del av tvåspråkigheten vid Helsingfors universitet.

Högskolans forskningsprofil förenar forskning i nordisk välfärd med forskning i etniska relationer och kommunikation i en stimulerande och mångvetenskaplig forsknings- och undervisningsmiljö.

På Soc&kom kan man studera journalistik och kommunikation, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi och rättsvetenskap. Tillsammans med statsvetenskapliga fakulteten har högskolan ett riksomfattande ansvar för den svenskspråkiga utbildningen i socialt arbete. Högskolan erbjuder också som enda svenskspråkiga universitetsenhet i Finland utbildning i journalistik och socialpsykologi på kandidat- och magisternivå i samarbete med statsvetenskapliga fakulteten.

Högskolan har ca 450 studerande och en undervisnings- och forskningspersonal på ca 60 personer.

Läs mer om Soc&kom på högskolans webbsida.