Studier

Kandidatprogrammet vid Soc&kom är ett mångvetenskapligt program där flera olika vetenskaper samverkar. Studiemöjligheterna begränsar sig inte enbart till studierna inom Soc&koms kandidatprogram utan kurser och moduler kan väljas också från andra lämpliga kandidatprogram vid HU. Inom ramen för systemet med flexibel studierätt (JOO) kan du vid behov studera vid andra högskolor i Finland.

Här hittar du ansökningsinfo för kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (höst 2019).