Sök utbildningar

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
Nästa ansökan börjar 18.3.2020
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Börjar: 18.03.2020 kl. 08.00Slutar: 01.04.2020 kl. 15.00
Undervisningsspråk
Svenska

Förstå och bidra till ett framtida samhälle

I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap om människan och samhället för att förstå och kunna påverka utvecklingen. Information och idéer formas och omformas i allt snabbare takt då människor och kulturer möts. Sätten att kommunicera förändras. Det här föder nya utmaningar för samlevnad och välmående. I kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom utbildas experter som förstår samhällsutvecklingen och kan bidra till ett demokratiskt, rättvist och hållbart framtida samhälle.

Sök till programmet

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökande till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.