Hur är språket uppbyggt? Vad säger språket om sin talare?

Magisterprogrammet i språk vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet har det mest omfattande språkutbudet av alla magisterprogram i Finland. Programmet utbildar språkexperter inom 22 språk från Europa, Asien, Afrika och Mellanöstern. Under magisterstudierna fördjupar du dina kunskaper om det språk och språkområde du har valt. Samtidigt utvecklar du din expertis och lär dig greppa centrala frågor inom humanistiska vetenskaper, t.ex. frågan om förhållandet mellan språk och tänkande eller språk och kultur samt hur etiska och estetiska värderingar, attityder, ideologier och maktförhållanden speglas i språkbruket. Studierna förbereder dig för att sköta även krävande arbetsuppgifter som kräver expertis och lär dig förstå de bredare kontexterna bakom kulturella skillnader och likheter.
Studieinriktningar